Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 13. novembra 2014 - BruselRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Oficiálne privítanie
 3.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou - Uzavretie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou (rozprava)
 6.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 7.Oficiálne privítanie: kanadská delegácia
 8.Hlasovanie
  8.1.Žiadosť o zbavenie imunity Any Gomesovej (A8-0025/2014 - Heidi Hautala) (hlasovanie)
  8.2.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland (A8-0024/2014 - Ivan Štefanec) (hlasovanie)
  8.3.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/009 EL/Sprider Stores (A8-0023/2014 - Victor Negrescu) (hlasovanie)
  8.4.Uzavretie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou (A8-0022/2014 - Petras Auštrevičius) (hlasovanie)
  8.5.Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou (A8-0020/2014 - Petras Auštrevičius) (hlasovanie)
  8.6.Mierový proces v Severnom Írsku (B8-0218/2014) (hlasovanie)
  8.7.Kroky Turecka vyvolávajúce napätie vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky (RC-B8-0211/2014, B8-0211/2014, B8-0212/2014, B8-0216/2014, B8-0217/2014, B8-0221/2014, B8-0223/2014, B8-0225/2014) (hlasovanie)
  8.8.Humanitárna situácia v Južnom Sudáne (RC-B8-0213/2014, B8-0213/2014, B8-0214/2014, B8-0215/2014, B8-0219/2014, B8-0220/2014, B8-0222/2014, B8-0224/2014) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Žiadosť o zbavenie imunity Any Gomesovej (A8-0025/2014 - Heidi Hautala)
  9.2.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland (A8-0024/2014 - Ivan Štefanec)
  9.3.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/009 EL/Sprider Stores (A8-0023/2014 - Victor Negrescu)
  9.4.Uzavretie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou (A8-0022/2014 - Petras Auštrevičius)
  9.5.Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou (A8-0020/2014 - Petras Auštrevičius)
  9.6.Mierový proces v Severnom Írsku (B8-0218/2014)
  9.7.Kroky Turecka vyvolávajúce napätie vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky (RC-B8-0211/2014, B8-0211/2014, B8-0212/2014, B8-0216/2014, B8-0217/2014, B8-0221/2014, B8-0223/2014, B8-0225/2014)
  9.8.Humanitárna situácia v Južnom Sudáne (RC-B8-0213/2014, B8-0213/2014, B8-0214/2014, B8-0215/2014, B8-0219/2014, B8-0220/2014, B8-0222/2014, B8-0224/2014)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov: pozri zápisnicu
 12.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 13.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 14.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 16.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (1166 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (4037 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia