Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 25 ноември 2014 г. - Страсбург Редактирана версия

13. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
Видеозапис на изказванията
Протокол
Правна информация - Политика за поверителност