Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 25 november 2014 - Straatsburg Herziene uitgave

13. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid