Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 25 november 2014 - Strasbourg Reviderad upplaga

13. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy