Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2014/2861(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : O-000075/2014

Textos presentados :

O-000075/2014 (B8-0034/2014)

Debates :

PV 25/11/2014 - 18
CRE 25/11/2014 - 18

Votaciones :

Textos aprobados :


Acta literal de los debates
Martes 25 de noviembre de 2014 - Estrasburgo Edición revisada

18. Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020 (debate)
Vídeo de las intervenciones
PV
MPphoto
 

  El Presidente. - El punto siguiente en el orden del día es el debate sobre la pregunta con solicitud de respuesta oral a la Comisión sobre el marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020, de Marita Ulvskog, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (O-000075/2014 - (2014/2861(RSP)) - B8-0034/2014).

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog, frågeställare. - Herr talman! I krisens Europa har trygghet och rättvisa hamnat på undantag. Det gäller i hög grad också på arbetsmarknaden. Det handlar definitivt om de arbetsmiljöer som har blivit hårdare och farligare.

Att ha starka gemensamma regler för arbetsmiljön är en vinstaffär för oss alla. Inte bara för dem som arbetar, inte bara för alla medborgare, utan också för företagen. Enligt en internationell studie kan företag som investerar tio euro i förebyggande arbetsmiljöarbete förvänta sig en avkastning på mer än det dubbla.

Att ha starka gemensamma regler för en god arbetsmiljö innebär också att man säkerställer konkurrens på lika villkor. För att inte snedvrida konkurrensen på den inre marknaden krävs en gemensam minimistandard. Detta får dock naturligtvis inte hindra medlemsländer och företag från att hålla och kräva en högre standard.

Regelförenkling och minskning av byråkrati får aldrig tillåtas på bekostnad av människors liv och hälsa. Förslag om att undanta små och medelstora företag från arbetsmiljökrav hjälper ingen, varken företag eller arbetstagare. Snarare tvärtom. Stora företag har resurser nog att klara av om en olycka inträffar eller när personal blir långtidssjukskriven. På ett mindre företag är marginalerna mindre, där är det precis tvärtom: Varje enskild anställd betyder oerhört mycket och man har ofta kanske varken försäkringar eller personal som kan hantera om något inträffar. Därför är arbetsmiljöfrågorna så viktiga också på de mycket små företagen.

Alla ska ha rätt till samma goda arbetsmiljö oavsett vilket företag man än arbetar i. Det blir min givna slutsats. De förslag som hittills har legat på bordet här i Europaparlamentet har haft en annan utgångspunkt. De skulle undanta över 90 procent av alla anställda i EU från att leva efter arbetsmiljöreglerna. Ett sådant förslag är naturligtvis fullständigt oacceptabelt för många – jag vill påstå med säkerhet en majoritet av ledamöterna i denna kammare.

Upprepas dessa förslag under den kommande mandatperioden kommer de att möta mycket hårt motstånd. Det är därför det är så viktigt att vi tar itu med frågan redan nu i början av denna mandatperiod. Lösningen är ju inte att urholka reglerna, utan att göra det lättare för företagen och för de enskilda individerna att följa reglerna. Till det krävs ett offensivt EU-program. Det krävs system för support, nya riskhanteringsverktyg för småföretag för att underlätta arbetsmiljöarbetet och stärkta fackliga utbildningar som kan göra medvetna arbetstagare ännu bättre på att hantera krångliga arbetsmiljöer och dessutom bidra till verklig förenkling – verklig förenkling, utan försämringar i arbetsmiljön.

EU behöver alltså med det snaraste en ny offensiv arbetsmiljöstrategi som täcker allt från arbetsplatsolyckor till cancerrisker och psykosociala skador och påfrestningar. Det är att tänka långsiktigt. Det är att tänka radikalt. Det är att tänka mänskligt. Det är att vara en god union för ett arbetsliv och konkurrensregler som gör att vi kan fortsätta att vara starka producenter av varor och tjänster som vi sedan kan sälja eller använda själva.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. - Mr President, the Commission is firmly committed to improving working conditions and, in particular, health and safety at work. The new EU strategic framework that was adopted in June reflects this commitment. The European Union has a comprehensive body of legislation on health and safety at work in place already. Our new strategic framework complements the legal acquis by promoting a holistic culture of prevention. It also provides a framework for coordinating national policies and improving implementation.

The framework identifies three main challenges: to improve implementation of occupational health and safety legislation, in particular by enhancing the capacity of small and micro enterprises to put in place effective risk preventive measures; to improve prevention of work-related diseases by tackling existing, new and emerging risks; and thirdly, to address demographic change and the ageing of the workforce.

On these points we can make progress only with the active collaboration of all the relevant stakeholders. The Commission is working closely with the Member States, the European Agency for Safety and Health at Work, the Tripartite Advisory Committee on Health and Safety at Work and the Senior Labour Inspectors Committee to ensure appropriate implementation of these existing rules.

The Agency and the two Committees are reviewing their work programmes in light of the new strategic framework. I will continue to involve the social partners, including through sectoral dialogue when appropriate. With the assistance of the Tripartite Advisory Committee on Health and Safety at Work, the Commission intends to develop a tool to monitor better the implementation of the framework. I take note of your request in the oral question to introduce specific indicators in this regard.

Several measures are being implemented already, such as the online interactive risk assessment tool developed by the Agency and a Europe-wide training programme for labour inspectors. A study on improving labour inspections in small and micro enterprises in the area of health and safety at work is currently under preparation.

A number of user-friendly good-practice guides are already available with a view to supporting SMEs and micro-enterprises. In line with the Regulatory Fitness and Performance programme, the new strategic framework sets as an objective simplifying and rationalising the legal framework, in particular for SMEs, while at the same time ensuring the same level of protection. In this regard, the Commission has launched an ex post evaluation of 24 existing directives. The results are expected for the end of 2015.

Furthermore, the framework highlights the need to address the impact on physical and mental health of changes in work organisation – a point which Parliament also underlined. It further acknowledges the need to improve statistics related to occupational safety and to set up a database. Statistics are critical to identify the various hazards, and your suggestions will be taken into account.

Finally, let me mention that the results of the ongoing evaluation of the occupational safety and health directives will be determined to decide about possible new legislative initiatives. Occupational safety and health legislation should be evidence-based, and any new proposal will be based on a thorough impact assessment.

 
  
MPphoto
 

  Heinz K. Becker, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit einer Mehrheit von 46:1:1 haben wir im Beschäftigungsausschuss die vorliegende Anfrage an die Kommission beschlossen und damit einvernehmlich klargestellt, dass wir, was die Prioritäten für die kommenden Jahre betrifft, mit dem Stand der Dinge noch nicht zufrieden sind. Wir haben doch sehr oft gravierende Folgeerkrankungen aufgrund des Arbeitsumfelds und von arbeitsmedizinischen Problemen, die mit hohen Kostenbelastungen für die medizinische Behandlung, mit entsprechenden Fehlzeiten und mit Einkommensverlusten für die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber verbunden sind. Ich erkenne aus Ihren Worten, Frau Kommissarin, dass Sie das glasklar erkannt haben. Ich weiß es, weil Sie sonst ja nicht diese Definition treffen konnten, und ich habe auch zufrieden feststellen können, dass der ganzheitliche Ansatz hier berücksichtigt scheint.

Aber wir wissen, dass noch klarere Ziele und verbindlichere Fristsetzungen etwas sind, was diesem strategischen Rahmen abgeht. Ich glaube, dass hier auch Bereiche wie die Überwachung der Gesundheitsrisiken und die Definition von Arbeitsunfall und berufsbedingter Krankheit notwendig sind. Alles in allem glaube ich, dass wir hier noch nicht am Ende des Weges stehen, und ich würde mich freuen, wenn es in einem weiteren Stadium der Zusammenarbeit mit Ihnen, Frau Kommissarin, möglich wäre, hier sehr konkret die Erfüllung dieser Planung zu erleben.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Steinruck, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Der Vorschlag der Kommission kam doch ziemlich spät, hatte das Europäische Parlament doch bereits im Jahr 2011 eine Nachfolgestrategie eingefordert. Ich muss zugeben: Das, was auf dem Tisch liegt, ist nicht wirklich eine Strategie. Der Kollege hat es gesagt, es fehlen konkrete Vorschläge, Verbesserungen, Zielvorgaben, ein Zeitrahmen, gerade auch, weil wir immer wieder neue Herausforderungen aufgrund von Technologieänderungen haben, auch neue Formen der Arbeit, neue Formen von Erkrankungen. Nur ein Beispiel: Über 80 % der Fälle von Depressionen treten im erwerbstätigen Alter auf. Jeder zehnte Beschäftigte hat Fehlzeiten aufgrund von Depressionen. Da brauchen wir Aufklärung und Präventionsprogramme. Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz müssen ernst genommen werden. Als Gesetzgeber haben wir die Pflicht, dafür zu sorgen, dass alle, die arbeiten, auch gesund sind. Wir müssen sie schützen.

Auch mich besorgt, dass kleine und mittlere Unternehmen wegen Entbürokratisierung von bestimmten Bestimmungen möglicherweise ausgenommen werden sollen. Angeblich steigere das die Wettbewerbsfähigkeit. Verschwiegen wird dabei allerdings, dass Lasten und Folgen dann auf die Allgemeinheit, von den Unternehmen weg auf die Menschen, auf die Gesellschaft abgeschoben werden. Wir meinen, dass man die kleinen und mittelständischen Unternehmen da besser bei der Prävention und bei der Umsetzung unterstützen soll. Das ist besser, als Risiken abzuwälzen.

 
  
MPphoto
 

  Anthea McIntyre, on behalf of the ECR Group. – Mr President, I welcome the review. We need a health and safety framework which reflects changing work patterns and new and emerging risks. With any review we also need to embrace the principles of better regulation and the approach that we have heard expounded by Commissioner Timmermans. We need regulations to keep people safe, and I will never support measures which make workers less safe. There is a misconception, though, that better regulation means a race to the bottom in terms of workers’ protection and health and safety. That is not the case. We should reduce the complexity of health and safety legislation, because if we do, we can increase compliance. We can achieve our policy goals of enhanced health and safety, while reducing the burdens on business.

I strongly believe that health and safety inspections should concentrate on what is actually happening in the particular workplace, rather than on whether they have got the right document in the filing cabinet.

So I welcome the commitment to simplifying legislation and reducing administrative burdens, and we really must consider how risk assessment documentation for small enterprises in low-risk sectors could be made easier.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I would like to thank the Commissioner for her response. However, I think it is important that we underscore what we are talking about here, because every year, more than 4 000 workers die in the EU due to accidents at work. More than three million workers are victims of accidents that mean they have to take more than three days off work. I mean, those are hugely significant figures. We are talking about 11 people every day who die from workplace accidents and over 8 000 who are injured.

That is why this question was put to the Commission, and while there are a number of specific questions here, and I do not expect the Commissioner to answer all of them – I just want to ask, maybe to tease out one or two of the issues that we have raised here. When we talked about measurable goals with fixed timetables and periodic evaluation, I just want to ask: has any progress been made on, let us say, improving coverage of statistics, on reliability, on comparability, on the timeliness? Is there any specific progress that we can point to? What actions have been taken in order to promote exchange of good practices? For example, where SMEs might be mentored or supported by larger enterprises in the contractor-supplier-purchaser chain, have we any examples of that?

We have heard a lot of talk about straightforward legislation and user-friendly guides. I think some of those may have been provided by OSHA, but again, if the Commissioner can give me any detail on that?

The issue of gender and age-specific disaggregated statistics is very important, because I believe that if we can get our hands on that information, it will deliver better policy outcomes. So again, is there is any progress on that?

Two final points. In a recent Eurobarometer study, workers considered stress to be the main occupational risk – 53% of them. Now I know that the European Agency for Health and Safety at Work is running an awareness-raising campaign – the Healthy Workplaces Campaign – but, given that it is such a high risk, I think that we need greater intervention on this issue and I think more needs to be done. I just want to ask the Commissioner if there are any proposals at all to promote a healthy environment and mental wellbeing at work.

Finally, you will be aware that during the last mandate the Commission were proposing, at least, that we might have a directive on musculoskeletal diseases. That was dropped by the Council, but again, if we go to that same survey carried out by Eurobarometer, we see that one in every four says that ergonomic risks are very significant. So in that context, again, while I am not suggesting that we might look at a directive – but the last Commission thought it was necessary – has the Commissioner any thoughts in mind as to how we might deal with that issue in a more effective way?

 
  
MPphoto
 

  Lynn Boylan, on behalf of the GUE/NGL Group. – Mr President, I welcome the opportunity for this debate on health and safety in the workplace, and I welcome the Commission’s declared desire to protect workers. However, I feel we cannot on the one hand introduce measures to protect workers while on the other hand we pursue policies that are leading to precarious and insecure working conditions.

Part-time and precarious work is becoming the norm, and Ireland – my country – has had a 46% increase since 2008 in the number of workers who are underemployed. The psychosocial health impacts this phenomenon has on workers cannot be underestimated. Job insecurity and the pressure of irregular hours causes significant stress for workers and leads to sick days. Many of these workers are trapped in jobs that do not pay a living wage. These low wages then negatively impact on their ability to access healthcare and nutritious food. So if we are to truly engage with the issue of health and safety for the working population, then we must also tackle the issue of low pay and insecure working conditions.

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, chers collègues, mon rapport en 2011 visait à améliorer la santé et la sécurité des Européens au travail avec des objectifs ambitieux. C'était il y a trois ans, chers collègues. Trois ans! Et aujourd'hui, pour 2014-2020, le cadre de la Commission en est à des années-lumière. Chaque année, 168 000 personnes décèdent en Europe à cause d'accidents et de maladies liés au travail. Il s'agit de cancers pour plus de la moitié et de maladies cardiovasculaires pour un quart. C'est une faute morale de fermer les yeux sur la souffrance au travail. C'est une faute économique car les accidents et les maladies coûtent cher à nos systèmes de sécurité sociale et aussi à nos entreprises.

Alors, quels indicateurs comptez-vous mettre en place, notamment pour mesurer l'inégalité entre les hommes et les femmes face au travail? Comptez-vous associer réellement les partenaires sociaux, ce qui n'a pas été le cas en 2006? Comptez-vous donner une définition des accidents et des maladies professionnels?

Votre cadre stratégique n'est pas à la hauteur, et M. Jean-Claude Juncker dit souvent que sa Commission est celle de la dernière chance. Je dirai plutôt que c'est la dernière chance de la Commission européenne de réconcilier les Européens avec le travail, tout simplement parce que les citoyens européens ne peuvent plus perdre leur vie à la gagner.

 
  
MPphoto
 

  Piernicola Pedicini, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, le ultime stime dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro affermano che oltre due milioni e mezzo di cittadini europei ogni anno si ammalano di cancro. L'8% di questi cittadini si ammala per esposizione professionale. Tra queste esposizioni professionali figura ancora l'esposizione alle fibre d'amianto. Il 56% dei casi di mesotelioma pleurico e il 41% dei casi di asbestosi avvengono in Europa, laddove noi abbiamo soltanto il 13% della popolazione mondiale. E se va male per quanto riguarda l'esposizione alle fibre d'amianto, va sicuramente peggio per quanto riguarda il settore petrolchimico, per quanto riguarda le acciaierie, le ferrerie, i cementifici. Vogliamo mettere fine a questo schifo, oppure no?

Allora io già lo so, qualcuno della Commissione dirà "queste sono questioni che attengono gli Stati membri". Però gli Stati membri sono come l'Italia e lo scandalo Eternit, per cui per salvare soltanto un politico, migliaia di cittadini non hanno ricevuto giustizia. Mettiamo fine a questo schifo!

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI). - Κύριε Πρόεδρε, το σημαντικό όσον αφορά το θέμα είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία δεν είναι απλά κάτι που θα πρέπει να επιβάλλεται. Οι ίδιοι οι επιχειρηματίες πρέπει να καταλάβουν ότι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων αυξάνει σημαντικά την παραγωγικότητα και την απόδοσή τους, άρα και την ανάπτυξη των εταιρειών τους. Ένας παράγοντας άρρηκτα συνδεδεμένος με το θέμα που συζητούμε είναι η πρόληψη. Δεν αναφέρομαι μόνο στα επαγγελματικά ατυχήματα που προκαλούνται συχνά από την έλλειψη ή την ανεπάρκεια των μέτρων προστασίας αλλά και στις επαγγελματικές ασθένειες, οι οποίες αποτελούν ένα πεδίο σχετικά παραμελημένο. Πολλοί εργαζόμενοι προσβάλλονται από διάφορες μορφές καρκίνου, δερματικές παθήσεις, μυοσκελετικά προβλήματα και άλλες ασθένειες εξαιτίας των συνθηκών εργασίας και των υλικών με τα οποία έρχονται σε επαφή.

Πως όμως είναι δυνατόν να υπάρξει πρόληψη όταν, λόγω της κρίσης και της πολιτικής της λιτότητας, χώρες όπως η Ελλάδα βιώνουν μια πλήρη κατάρρευση των συστημάτων υγείας τους; Αναφέρω μόνο ότι ένας ασθενής στην Ελλάδα, για μια απλή εξέταση, αντιμετωπίζει μέσο χρόνο αναμονής έξι μηνών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι εξωπραγματικό το να μιλούμε για πρόληψη. Η πρόληψη σώζει ζωές, αλλά μερικούς τους ενδιαφέρει στην πραγματικότητα μόνο η ευημερία των αριθμών και όχι των λαών ή των ανθρώπων. Με την επαγγελματική επιβολή της λιτότητας, με τα μνημόνια και με τις επιταγές της τρόικας, οι εργαζόμενοι απλά αφήνονται στην τύχη τους.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE). - Herr Präsident! Die Arbeitsbedingungen in der EU gemeinsam verbessern – einverstanden! Wollen wir es auch schaffen, die Führungsrolle in Sachen Gesundheit und Sicherheit weltweit zu ergreifen? Ist das zu hoch gegriffen? Zu den Kollegen von ganz rechts: Hier ist mehr Europa nötig. 3 Millionen Arbeitnehmer erleiden pro Jahr Arbeitsunfälle und 4 000 sterben. Man merkt die Bedeutsamkeit dieses Themas.

Für die Angleichung der Arbeitsbedingungen in den Mitgliedstaaten war die Rahmenrichtlinie von 1989 ein Durchbruch – das ist lange her. Jetzt brauchen wir einen neuen strategischen Rahmen, der Ansatz ist richtig, und wir im Beschäftigungsbereich haben gesagt: Wir brauchen das Ja zu neuen Zielen, Ja zu vernünftigen Zeitpunkten und vor allem Ja zur Kooperation mit den Sozialpartnern. Bei kleinen Unternehmen besteht der größte Handlungsbedarf. Unternehmensgrößen sind ein zentraler Faktor für Risiken der Mitarbeiter. Insbesondere in Kleinstbetrieben werden die Vorschriften tendenziell nur zu einem geringen Grad eingehalten, vor allem wegen hoher Kosten. Ich plädiere dafür, dass keine neue Bürokratie geschaffen wird, sondern die Betriebe beim konkreten Arbeitsschutz unterstützt werden, dass wir Rechtsvorschriften anpassen und dass dann die kleinen und mittelständischen Unternehmen im Zentrum der Revision für 2016 stehen, dass wir also dafür sorgen, dass endlich konkrete Maßnahmen wirksam werden.

 
  
MPphoto
 

  Siôn Simon (S&D). - Mr President, I really do hate to say it, but the Commissioner has done again what she did this morning. She has come with warm words and all the right noises but she has presented a strategic framework that is not strategic and is not a framework. To be honest, it is blarney: there is no content. Where is the carcinogens provision? Cancer, we know, is the largest single killer of people at work. It is not in this apparently strategic supposed framework. Where is asbestos, which kills tens of thousands of people a year now? Where is it in this supposedly strategic so-called framework?

What about blacklisting? Three thousand people in the UK were blacklisted, mainly from construction sites, for daring to raise concerns about health and safety. Where is that important issue in this supposedly strategic non-framework? What about the transposition of the list of occupational diseases into something that actually can be used at EU level? I am sure the Commissioner is sincere in her warm words and benevolent noises but, unless we have some content and some action to actually make a difference, then it starts to look like a smoke-screen.

 
  
MPphoto
 

  Mireille D'Ornano (NI). - Monsieur le Président, la santé et la sécurité au travail sont un pilier du fonctionnement d'une entreprise et du bien-être des salariés. Face à la multiplication des techniques et l'apparition de nouveaux risques professionnels, plus que jamais, les exigences réglementaires en la matière doivent être maintenues.

Or, la crise que nous traversons et que nous allons subir encore du fait d'un environnement économique toujours fragile porte un coup rude à la prévention et à la sécurité au travail au sein des entreprises, postes certes coûteux mais ô combien essentiels.

Ne nous trompons pas, chers collègues, l'Union européenne n'est pas la solution. La Commission ultralibérale ne compte pas soutenir la santé et la sécurité au travail, et les tentatives d'harmonisation se traduiront par un moins-disant social évident. La technocratie aux ordres des multinationales rêve d'un grand marché libre du travail en Europe, au détriment des règles protégeant les travailleurs. Restons sur nos gardes, l'Union européenne n'est pas le médecin, elle est la maladie.

 
  
  

PUHETTA JOHTI OLLI REHN
varapuhemies

 
  
MPphoto
 

  Claude Rolin (PPE). - Monsieur le Président, le nouveau cadre s'est fait attendre mais, quand même, on doit reconnaître que des progrès ont été réalisés. Cependant, le défi reste d'ampleur. Effectivement, on a cité les chiffres: chaque jour, onze personnes meurent au travail et plus de 8 000 personnes ont des maladies graves. Cela veut dire que pendant mon discours, huit travailleurs vont souffrir d'accidents graves au travail. C'est un terrible drame humain mais aussi un impact sur l'économie, les entreprises et la sécurité sociale. Je peux saluer la volonté de ce plan, mais nous ne pouvons pas nous contenter d'intentions, il faut des objectifs chiffrés et évaluables.

Le maître-mot doit être la prévention, une action permanente qui associe l'ensemble des acteurs et les partenaires sociaux à tous les niveaux, c'est crucial. Nous devons aussi donner aux inspections sociales des moyens humains et des possibilités de formation pour pouvoir répondre aux nouveaux risques liés aux nouvelles méthodes de travail, aux nouveaux produits et à l'allongement des carrières. À juste titre, la communication cite l'importance de cibler les petites et moyennes entreprises, elles doivent être aidées et épaulées.

Enfin, je tiens à souligner cet élément: il est nécessaire de simplifier les réglementations mais on ne peut jamais le faire en mettant en péril la santé et la sécurité des salariés. Leur santé et leur vie ne peuvent pas avoir de prix.

 
  
MPphoto
 

  Agnes Jongerius (S&D). - Het is een goede zaak dat de Commissie minder regels wil voor bedrijven, maar het veiligstellen van goede arbeidsomstandigheden moet boven alles gaan. Ik hoop dan ook dat u bij de uitwerking van deze nieuwe aanpak zorgvuldig te werk zult gaan. Een Europa dat werkt is er in de eerste plaats voor mensen en niet alleen voor bedrijven.

Daarnaast zien wij in de afgelopen jaren een wildgroei aan allerlei nieuwe vormen van werk ontstaan: werken als schijnzelfstandige, flexwerkers of werken onder aanhoudend precaire uitzendcontracten, zonder enige vastigheid en ook zonder dezelfde arbeidsbescherming. Mijn vraag is: is de Commissie van plan om met een gerichte aanpak ook voor deze mensen gezondheid en veiligheid op het werk te garanderen?

Voorts wil ik erop wijzen dat er nog groepen werknemers zijn die volledig buiten het strategisch kader vallen. Zo genieten politieagenten en militairen niet dezelfde garanties voor gezondheid en veiligheid op het werk. Mijn vraag is dan ook: zal de Commissie binnen afzienbare tijd met concrete maatregelen komen om ook deze mensen, die voor onze veiligheid zorgen, dezelfde garanties te bieden voor bescherming van hun werk op de werkvloer?

 
  
MPphoto
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI). - Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον καπιταλισμό, η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή των εργαζόμενων θεωρούνται κόστος και θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους. Η επιβολή της νομοθεσίας χαλαρώνει, οι ελεγκτικές υπηρεσίες καταργούνται, οι εργοδότες αθωώνονται για εργατικά ατυχήματα και για δολοφονίες εργατών, οι εργάτες εκβιάζονται για να σιωπήσουν για συνθήκες εργασίας και για ατυχήματα, οι εργάτες επιβαρύνονται οι ίδιοι για τη νοσηλεία και την αποκατάστασή τους, ζώντας με αναπηρικά επιδόματα-κοροϊδία. Εκατοντάδες είναι οι δολοφονημένοι, ανάπηροι εργάτες σε ναυπηγεία, εργοστάσια, μεταφορές στην Ελλάδα. Έγκυες απειλούνται με απόλυση για να διακόψουν την κύηση. Χιλιάδες πάσχουν από επαγγελματικές ασθένειες, μετανάστες ζουν και εργάζονται σε άθλιες συνθήκες. Εκατοντάδες χιλιάδες πεθαίνουν στην Ένωση από επαγγελματικές ασθένειες και είναι χιλιάδες τα θανατηφόρα ατυχήματα κάθε χρόνο. Η ασφάλεια, η υγεία και η ζωή των εργαζόμενων είναι πρώτη προτεραιότητα για το εργατικό κίνημα και για τους κομμουνιστές που απαιτούν αυστηρή νομοθεσία προληπτικών μέτρων και αποκατάσταση αναπήρων και ασθενών από επαγγελματικές ασθένειες με αποκλειστική επιβάρυνση του κράτους και της εργοδοσίας, επιβολή ποινών στους υπεύθυνους και χορήγηση ικανοποιητικών συντάξεων στις οικογένειες των θυμάτων.

 
  
MPphoto
 

  Massimiliano Salini (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'argomento che stiamo trattando è un argomento che ha toccato molto la discussione economica, politica e culturale anche nel mio paese, cioè l'Italia. Sono stati citati i casi delle morti e dei processi strani e molto lunghi che hanno riguardato il caso dell'amianto, e la piaga di questo forte argomento sta davvero giustamente occupando la discussione nel mio paese e in Europa.

L'Europa è una comunità con una legislazione molto avanzata sull'argomento della sicurezza del lavoro. Purtroppo questa buona legislazione nei singoli paesi spesso si trasforma in formalismo e burocrazia. Allora come raggiungere l'obiettivo? In primo luogo ricordo la grande lezione di un giurista che in Italia perse la vita per le sue idee, Marco Biagi, che ci insegnò che argomenti come questo devono essere affrontati mettendo in primo luogo gli obiettivi e non le regole.

Ecco, qual è il nostro obiettivo? Innanzitutto formazione e informazione. Ma non solo dei lavoratori: anche dei giovani che si apprestano a raggiungere il mondo del lavoro. Vi arrivino con la consapevolezza di che cosa significa un buon lavoro, come lo si sceglie e, qualora non lo si possa scegliere, come lo si difende: con quali regole, con quali obiettivi, con quale dignità nel rapporto con il datore di lavoro. Ma d'altro canto serve un approccio che non metta il datore di lavoro nelle condizioni di essere considerato un pericolo da questo punto di vista. Noi sappiamo che un'economia matura e tecnologicamente avanzata favorirà un lavoro sicuro. Su questo, chiediamo alla Commissione di lavorare.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D). - Sutinku, jog rizikos prevencija bei saugesnių ir sveikesnių darbo sąlygų užtikrinimo skatinimas yra labai svarbūs ne tik gerinant darbo kokybę, darbo sąlygas, bet ir skatinant konkurencingumą. Tačiau noriu pabrėžti, kad čia kalbame ne apie automatinį darbo įrankį ar kokią mašiną. Ši nauja strategija turi būti skirta žmogui, kuris dirba sunkiai, dirba daug ir vis labiau ilgėjant gyvenimo trukmei. Taigi būtina atsižvelgti į demografinius pokyčius Europoje, nes darbdaviai turės pripažinti darbo jėgos pokyčius ir vis dažniau pasitelkti ir vyresnio amžiaus darbuotojus. Taigi reikia įvertinti ir tai, kad vyresnio amžiaus darbuotojų sveikatos rizika gerokai skiriasi nuo jaunesniųjų darbuotojų. Todėl, norint, kad žmonės galėtų ilgiau dirbti, profesines sveikatos ir saugos priemones reikia pritaikyti ir tokio amžiaus darbuotojams. Kita problema yra ta, kad vis dar mažai dėmesio skiriama psichosocialinės rizikos aspektui, t. y., darbuotojų bauginimui. Pavyzdžiui, kad jie bet kada gali prarasti darbą, nes dabar yra krizė, nes trūksta darbo vietų, nes yra šimtai, tūkstančiai tų, kurie juos gali pakeisti. Todėl per mažai dėmesio skiriame ir dėl darbo krūvio kylančiam stresui. Ir šie klausimai tampa vis svarbesni, nes pradedant naudoti naujas technologijas, medžiagas, darbo procesus, projektavimą, darbą organizuojant ir administruojant kitaip, darbo aplinka labai kinta. Ne visi darbuotojai vienodu tempu gali prisitaikyti prie naujų pokyčių, todėl gali labai blogėti jų psichinė ir fizinė sveikata. Ačiū labai, ir raginu Komisiją atsižvelgti į visus siūlymus, nes tikrai labai svarbu, kokia bus žmonių sveikata.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, ar maidin sa Pharlaimint thug an Pápa Proinsias I an-óráid dúinn agus insan óráid sin luaigh sé dínit, go háirithe dínit an duine. Dúirt sé gur ceann de na slite is fearr chun dínit a thabhairt do dhuine ná jab fiúntach a thabhairt dóibh; mar tugann sé sin luach ar a saol agus tugann sé féinmhuinín agus féinmheas agus, dar ndóigh, ioncam dóibh.

Ach ní haon mhaitheas jab a thabhairt do dhaoine muna bhfuil siad slán sábháilte in áit a gcuid oibre, agus tá sé le feiceáil go soiléir nach bhfuil sé sin ag tarlú ina lán áiteanna trasna na hEorpa. Fiú amháin tamall beag ó shin bhí ar Phríomh-aire na Laitvia, éirí as a chuid oibre de bharr tubaiste uafásach a tharla i monarcha ann de bharr drochthógálaithe; taispeánann sé sin an dainséar atá ann.

Luaigh mo chomhghleacaí Marian Harkin staitisticí maidir le daoine á ngortú agus á marú in áit a gcuid oibre a chuirfeadh sceon ort. Dar ndóigh, taispeánann sé sin go bhfuil sé an-tábhachtach díriú ar an ábhar seo agus an straitéis a luaigh mo chara Marianne Thyssen a chur i bhfeidhm chomh luath agus is féidir linn. Más féidir linn é sin a dhéanamh beidh ionad a gcuid oibre slán sábháilte do na hoibrithe agus tugaimid an dínit a luaigh an Pápa ar maidin dóibh trasna na hEorpa agus beidh gaisce déanta againn ansin.

 
  
MPphoto
 

  Miapetra Kumpula-Natri (S&D). - Arvoisa puhemies, ....vanhaan työsuojelustrategiaulottuvuuteen 2012, ja se toimi. Meillä on tietoja, että sinä aikana kyettiin vähentämään yli kolmen päivän poissaoloja työtapaturmia aiheuttaneita toimia lähes 30 prosentilla. Nyt on uusi strategiakehys annettu, ja tiedämme, että tavoitteet Euroopassa on pidemmistä työurista ja jotta ne aidosti toteutuisivat myös korkeammat eläkeikätavoitteet tarvitsemme turvallista työelämää. Se on osa eurooppalaista kilpailukykyä, eikä sitä voi taloudellisestikaan väheksyä. Haluaisin kuulla komissaarilta, kuinka aiotte konkretisoida tuota strategiakehystä. Ja toivon teiltä aktiivisia toimenpiteitä myös laajemmin, kun käsittelyssä on TTIP, kun käsittelyssä on REFIT, joka huolestuttaa työsuojelusta kiinnostuneita ihmisiä. Olisi hienoa vaikka tänään kuulla, että te haluaisitte konkretisoida tätä strategiakehystä ja antaa ihan voimaan täydellisen strategian, niin kuin oli ennen vuotta 2012.

 
  
 

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). - Pane předsedající, já bych chtěl pouze sdělit ještě svůj názor ke druhé stránce věci. Je to víra, že právní úprava může v současné době vést ke zmenšení rizik na pracovišti.

Já se domnívám, že současný stav již vedl k jisté přeregulaci v této oblasti. Je mi líto každé oběti, každé nehody v provozech, nicméně přílišná a nepřehledná legislativa z nás rovněž může učinit nekonkurenceschopnou ekonomikou, myšleno evropskou. Rovněž zvyšuje náklady. To již zde řekl i můj kolega pan Mann.

Já si myslím, že potřebujeme novou legislativu o ochraně zaměstnanců, ale skutečně takovou, která je přehledná. Líbí se mi proto konzervativní přístup, který představila paní komisařka, a já jí za to velmi děkuji.

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D). - Elnök úr, ezzel a kérdéssel már korábban is próbáltam mélyebben megismerkedni és még a nyár elején júliusban egy kérdést intéztem a Bizottsághoz, és a kapott válasznak egy csomó vetülete nagyon érdekes volt számomra. 27 direktíváról beszélünk, ami ezt a kérdést szabályozza, ám, ugye a direktívák nemzeti joganyagba ültetése, ez persze a tagállamok feladata, sőt, a végrehajtás ellenőrzése is a tagállamok feladata. Kicsit úgy érzem, hogy itt a Bizottság eszköztár. Én éppen ezért arra biztatok mindenkit, hogy olyan stratégiát alkossunk 2020-ig vagy tovább, ami egy valódi munkahelyi egészségvédelmi unióvá, illetve egy valódi munkahelyi biztonsági unióvá teszi az európai országok közösségét.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). - Κύριε Πρόεδρε, το θέμα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία είναι πάρα πολύ σημαντικό και απασχολεί την κοινωνία εδώ και πολλά χρόνια. Πρώτα από όλα, έχει μια διάσταση ανθρώπινη διότι η υγεία είναι σημαντικό, κεφαλαιώδες αγαθό για τον ίδιο το άτομο. Έχει επίσης οικονομική διάσταση διότι, εάν δεν τηρείται από όλους η νομοθεσία που έχει εγκριθεί, δίνεται η ευκαιρία σε διάφορες επιχειρήσεις να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και να έχουν χαμηλότερα κόστη. Βεβαίως πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι, όταν δεν τηρούνται οι κανόνες υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία, δημιουργούνται αυξημένα κόστη και στα υγειονομικά συστήματα των ίδιων των κρατών μελών, γεγονός σημαντικό που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ιδίως σε εκείνες τις χώρες των οποίων οι πολιτικές έχουν υποστεί πλήγματα λόγω των μνημονίων και των μέτρων που τους έχουν επιβληθεί.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL). - Señor Presidente, la precariedad en el empleo y la exclusión de los sindicatos de las decisiones que afectan a la salud y la seguridad en el trabajo son factores de riesgo que la Comisión no parece tener en cuenta.

A pesar de la desproporcionada destrucción de empleos en sectores de alta siniestralidad, los accidentes laborales y los accidentes mortales han aumentado en el último año. Y lo seguirán haciendo si no se fortalecen las instituciones de representación de los trabajadores y la seguridad en la contratación, así como las medidas de inspección laboral.

Lamento también la falta de ambición de la Comisión ante la ausencia de estadísticas fiables y las profundas mutaciones experimentadas en el mercado laboral. Son muchos los ámbitos en que se requieren intervenciones activas y específicas. Por el contrario, la Comisión parece indiferente, incluso en la implementación de la legislación existente, apostando por la laxitud y la desregulación, como ya se ha hecho en otros ámbitos afines como el de la protección de sustancias químicas.

Esta posición pervierte, una vez más, el significado del trabajo, tratándolo como un coste en vez de como un espacio generador de derechos y garantías.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). - Elnök úr, kedves Biztos asszony, nálunk Magyarországon nagyon kevés jogász védi a munkavállalóknak a jogait, de most egyikőjüktől kaptam egy SMS-t a témával kapcsolatban. Ő főleg multinacionális cégek általi jogsértések áldozataival foglalkozik, és azt írja, hogy nálunk nem mernek betegállományba menni a munkavállalók, betegen is dolgoznak, rettegnek a munkahelyen, nem engedik őket rendesen enni, még WC-re sem mehetnek ki, nem mozdulhatnak el a szalag mellől, nőként is óriási terheket kell emelniük. Mindezt éhbérért, amelyről tudjuk, hogy a nyugatiaknak az ötöde. Mit tud erről Ön, kedves Biztos asszony, és mit óhajtanak tenni annak érdekében, hogy ez a rabszolgasors Magyarországon, illetve más európai uniós ún. új tagállamokban vagy perifériaországokban megszűnjön?

 
  
 

(Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot päättyvät)

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Lid van de Commissie. - Ik zou u willen danken voor het debat van vandaag. Het geeft mij de gelegenheid om nog eens mijn engagement te herhalen om de arbeidsomstandigheden van de mensen te verbeteren en om vooral ook aandacht te hebben voor de bescherming van de gezondheid en veiligheid op het werk.

Ik heb nota genomen van heel veel aandachtspunten en zorgen van u. Ik kan niet op alles reageren, dat zou te ver gaan, maar ik heb begrepen dat u vindt dat die strategie nogal laat is gekomen. Wij moeten het daarmee doen en wij zullen deze nu zo goed mogelijk proberen uit te voeren. Het kader is er nu in elk geval en dat is een goede zaak. Het is gericht op een effectieve implementatie van de afspraken die worden gemaakt. Het is gericht op preventie en het is er ook op gericht om een antwoord te geven op demografische evoluties, waaronder het feit dat wij te maken krijgen met een verouderende werkende bevolking.

Zoals gezegd zijn wij op dit ogenblik bezig aan een postevaluatie van het acquis communautaire, van alles wat wij aan wetgeving hebben - meer dan 24 richtlijnen worden onder de loep genomen. Wij gaan verder op een transparante en georganiseerde manier onderzoeken wat wij moeten doen. Laat ons nu afwachten wat er uit die evaluatie van de wetgevende teksten komt en als wij dat weten dan kunnen wij kijken hoe wij alles in zijn geheel op een gestructureerde, georganiseerde manier kunnen aanpakken, zowel het wetgevend optreden als de politieke acties die nodig zijn om de situatie op de werkplek te verbeteren.

Ik heb uit het debat begrepen dat u veel aandacht vraagt voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek in de KMO's. Terecht, KMO's zorgen voor heel veel arbeidsplaatsen. Dus ook en zeker daar moet de veiligheid en gezondheid van de mensen gegarandeerd kunnen worden. Ik ben het met u eens dat minder regels niet ten koste mogen gaan van de bescherming. Dat wil niet zeggen dat wij niet mogen onderzoeken of wij met minder regels een goede bescherming kunnen bieden en dat is één van de oefeningen die ook zal plaatsvinden.

Wat het aantal ongevallen betreft, dat aantal blijft hoog. Sommigen van u hebben cijfers genoemd, elk ongeval is er één te veel, dus wij kunnen nooit tevreden zijn. Wat ik evenwel geleerd heb uit de evaluatie van het vorige strategisch kader is dat het aantal ongevallen wel is afgenomen. Tegelijkertijd moeten wij er ons bewust van zijn dat er nieuwe en ook andere risico's ontstaan en daar moeten wij oog voor hebben bij de toekomstige aanpak van dit belangrijke beleidsdomein. Eén ervan heeft u ook genoemd, namelijk mentale gezondheid en stress op of naar aanleiding van het werk.

In het vorige strategisch kader was daar al aandacht voor en ik ben tevreden dat in het huidige strategisch kader de mentale gezondheid prioriteit krijgt als één van de uitdagingen. Wij kennen allemaal de situatie van mensen die voortdurend bereikbaar zijn. Iedereen is 24 uur per dag connected. Wij dragen allemaal die instrumenten bij ons, dat zijn zaken die natuurlijk kunnen zorgen voor extra stress en die nader moeten worden bekeken.

Wat er op dit vlak ook gebeurt, is dat het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk op dit ogenblik een campagne voert voor gezonde werkplaatsen in Europa en dat gebeurt onder de naam Healthy work places manage stress. Dat zijn zaken die nog in de beginfase zijn, maar het zijn toch zaken die duidelijk aantonen dat het hier niet alleen om woorden gaat, maar dat er effectief politieke actie in dezen wordt ondernomen.

Er is ook een gezamenlijke actie over mentale gezondheid en het welzijn op het werk die gecoördineerd wordt door ons directoraat-generaal, samen met DG SANCO. Dat DG heeft een andere naam gekregen, de consumentenbescherming is eraf, en heet nu DG gezondheid. Hier worden een aantal mensen samengebracht uit lidstaten die kijken naar de mentale gezondheid op de werkplek, onder meer in de zorgberoepen. Ik meen dat wij ook daar wellicht veel van zullen kunnen opsteken.

Er is hier ook bijzondere aandacht gevraagd voor onder meer de gevaren van asbest. Wij weten dat asbest al jaren verboden is in Europa, maar dat het nog aanwezig is in een aantal gebouwen en dat onder meer mensen in de bouwsector, zeker degenen die voor onderhoud verantwoordelijk zijn of die actief zijn op het vlak van afbraak van gebouwen, nog wel risico kunnen lopen; wij zijn ons terdege daarvan bewust. Wij weten echter ook dat er op dat vlak wetgeving bestaat die de mensen beschermt en ik voeg er dan graag aan toe dat ook dat stuk wetgeving in het evaluatieproces is betrokken van de 24 richtlijnen die wij op dit ogenblik aan het bekijken zijn; pas na de afronding van de evaluatie kunnen wij met een uitkomst komen. Dan pas kan ik u zeggen welke politieke richting wij denken te moeten uitgaan. Asbest is zeker ook een aandachtspunt.

Mevrouw Jongerius stelde de vraag: wat met militairen en politieagenten? Ik moet eerlijk toegeven dat ik niet wist dat die sector er niet onder valt. Ik kan mij er iets bij voorstellen hoe het komt dat die er niet onder valt, maar wij moeten in elk geval bekijken wat ons verhindert om voor die sector iets te doen en ik zal dat zeker laten nakijken.

Collega's, ik heb vastgesteld dat u heel hard gemotiveerd bent om op het vlak van gezondheid en veiligheid op de werkplek mee te werken. Ik kijk uit naar die samenwerking en ik kan u nogmaals verzekeren: wij zullen ook op dit vlak zorgen voor een goede samenwerking met alle betrokkenen en zonder twijfel ook met de sociale partners. Zij zijn echt onze partners in dezen. Bedankt voor uw aandacht en ik kijk uit naar verdere samenwerking in dit dossier met u.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. - Keskustelu on päättynyt.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 162 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. Od 217 milijuna radnika u Europskoj uniji, 3 milijuna ih svake godine pretrpi ozbiljnu nezgodu na radu. Nažalost, 4 tisuće njih završi sa smrtnim ishodom. To su ljudske sudbine koje utječu na čitave obitelji i nezahvalno je govoriti koliko ozljede na radu koštaju države po pitanju izgubljenih radnih sati i bolovanja.

Podatak da svaki euro uložen u prevenciju i poboljšanje mjera zaštite na radu vraća dva, mora potaknuti Komisiju na odlučne korake. Strateški okvir o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu je značajan korak, no nedostaje mu odlučnosti. Kao ključne mjere vidim bolju zaštitu za radnike koji nisu u standardnim radnim odnosima, prilagodbu postojećih propisa starenju radne populacije i razvoj europskih statističkih mehanizama za praćenje bolesti vezanih uz rad.

Zaključno, pridružujem se kolegama koje zanima zašto Komisija nije u Strateški okvir uvrstila posebne zakonodavne mjere vezane uz stres na radu. U radnom okruženju u kojem su nesigurnost zaposlenja i pritisak na radnike veći nego ikad, to je nažalost nužno.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Hetman (PPE), na piśmie. Komunikat podsumowujący działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w ostatnich kilku latach pokazuje, że udało się uzyskać w tej kwestii spory postęp. Niemal wszystkie kraje członkowskie wprowadziły krajowe strategie BHP. Zmniejszona została liczba wypadków w pracy, wzrosło natomiast poczucie bezpieczeństwa pracowników. Jest to dowód na to, że współpraca państw członkowskich i Komisji oraz koordynacja działań mogą przynieść dobre efekty i dodatnio wpłynąć na bezpieczeństwo europejskich pracowników. Nie oznacza to, że nie stoją przed nami dalsze wyzwania. Uważam, że priorytetem na lata 2014-2020 powinno być uproszczenie przepisów dotyczących BHP oraz ich harmonizacja. Pozwoli to na szybsze i łatwiejsze ich przyjęcie i przestrzeganie. Na ułatwienia czekają zwłaszcza małe i mikroprzedsiębiorstwa, które dysponują mniejszymi zasobami i co za tym idzie możliwościami wdrażania skomplikowanych norm. Ujednolicone przepisy pozwolą także na wymianę dobrych praktyk i współpracę pomiędzy krajami, a także ułatwią dostęp do finansowania unijnego.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE), na piśmie. Szanowni Państwo! Pomimo istotnych sukcesów osiągniętych dzięki poprzedniej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, nadal wielu Europejczyków ulega wypadkom w czasie pracy oraz traci w nich życie. Jak istotne jest to zagrożenie pokazują dane wskazujące, że każdego roku ponad 3 mln osób w Unii doznaje poważnego uszczerbku na zdrowiu w czasie wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Do tego należy doliczyć osoby cierpiące na tzw. choroby zawodowe, której to liczby tak naprawdę nie znamy.

Zagrożenia związane z pracą w dużej mierze są takie same we wszystkich państwach członkowskich, właściwe jest więc podejmowanie działań na poziomie unijnym. Pomimo tego, że wszyscy pracownicy zasługują na taką samą ochronę niezależnie gdzie pracują i jak duży jest ich pracodawca, to nie ilość, ale jakość legislacji będzie w tym przypadku skuteczna. Mnożenie zaś unijnej legislacji w tym obszarze nie jest właściwym rozwiązaniem. Właściwsze wydaje się skupienie na przeglądzie obowiązujących przepisów, wdrożeniu istniejących przepisów i propagowaniu dobrych praktyk. W najbliższych latach powinniśmy skoncentrować się na przedsiębiorcach małych, średnich i mikroprzedsiębiorcach, bowiem to w nich najczęściej standardy pracy odbiegają od obowiązujących reguł. Jednak nie może się to odbyć kosztem zwiększania ilości nakładanych obciążeń. Powinniśmy bowiem pamiętać, że to przedsiębiorstwa małe, średnie i mikro- tworzą najwięcej miejsc pracy i to ich rozwój pozwoli nam wyjść z kryzysu gospodarczego.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen sind ein Grundrecht, das eindeutig in der EU-Grundrechte-Charta festgeschrieben ist. Daher gibt es auch eine Verantwortung der Europäischen Union, dafür zu sorgen, dass dieses Grundrecht auch gewahrt bleibt. Genau das hat die Europäische Kommission aber nicht gemacht. Im Gegenteil: Nicht nur wird die Verantwortung abgeschoben, sondern es werden auch Maßnahmen aktiv behindert werden, wie etwa das EU-Sozialpartnerabkommen für FriseurInnen. Die Strategie, die nun von der Europäischen Kommission vorgestellt wurde, ist sehr enttäuschend und verdient den Namen Strategie kaum. Es fehlen das Engagement, die nötigen Ziele und vor allem die konkreten Maßnahmen, wie diese Ziele umgesetzt werden sollen. Ich fordere die Kommission auf, ihre Strategie grundlegend zu verbessern. Denn auch Menschen, die etwa an Gefrierschränken arbeiten, Regale einräumen oder Pakete schnüren, brauchen gute und gesunde Arbeitsplätze. Bedenken Sie dabei auch, dass es sich dabei eben um ein Grundrecht und nicht um bürokratische Hürden handelt. Die im REFIT-Programm geforderten Gesetzesänderungen und Erleichterungen für KMUs schaden den ArbeitnehmerInnen und schaffen eine ungerechtfertigte Teilung der Beschäftigten: in den einen Teil, der Gesundheitsschutz verdient, und jenen Teil, dem das vorenthalten wird, nur weil das jeweilige Unternehmen nicht groß genug ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (PPE), per iscritto. – Alla luce dell'invecchiamento della popolazione attiva e dell'allungamento medio della vita lavorativa è indispensabile rafforzare l'attuale strategia europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ridurre il numero di infortuni e prevenire efficacemente le malattie professionali è doveroso, non solo per consentire ai lavoratori europei condizioni di lavoro migliori, ma anche per promuovere la competitività e la produttività dell'UE. Occorre, a tal proposito, uno sforzo congiunto da parte delle istituzioni europee e degli Stati membri per assicurare una maggiore prevenzione dei rischi emergenti, una migliore attuazione della legislazione in vigore e un utilizzo più efficace dei fondi europei per il finanziamento di iniziative a favore di un'occupazione sicura, sana e sostenibile. Non dobbiamo poi dimenticare l'importante ruolo che gli enti locali e regionali rivestono nella promozione di standard adeguati e di nuove competenze su questo fronte delicato. Auspico quindi che la discussione di oggi si inserisca nel contesto più ampio di una collaborazione proficua con la Commissione europea per la definizione del nuovo quadro per il 2014-2020 al fine di garantire un livello sempre più elevato di protezione dei lavoratori.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D), scris. – Dat fiind contextul actual, în care ne confruntăm cu un număr considerabil de decese și afecțiuni cauzate de condițiile de lucru la locul de muncă, este evident că avem datoria față de cetățenii UE și, bineînțeles, pretenția de a obține o îmbunătățire a legislației în domeniu. Comisia trebuie să vină în fața Parlamentului cu propuneri legislative concrete.

Toți angajații au dreptul la o protecție adecvată și ridicată la locul de muncă, indiferent de statul membru, mărimea angajatorului sau tipul afecțiunilor potențiale. Întreprinderile, la rândul lor, au nevoie de sprijin pentru o mai bună și mai corectă implementare a regulilor aferente. Avem o nouă Comisie și un nou Parlament care trebuie sa își ia angajamentul îmbunătățirii acestei legislații. Nu mai putem trece cu vederea numărul cazurilor de cancer asociate condițiilor de lucru sau numărul îngrijorător al afecțiunilor musculo-scheletice din statele membre. Toate acestea au un impact direct asupra stării de sănătate a populației, dar și a performantelor angajaților.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), escrito. – O atraso na aplicação dos fundos de coesão previstos para o horizonte 2014-2020 é já uma realidade. O atraso na aprovação dos acordos de parceria foi, no caso português, dramático e está a condicionar a finalização e aprovação dos programas operacionais. O impasse sobre o orçamento comunitário poderá de forma idêntica comprometer seriamente todo o processo, numa altura em que os atrasos de pagamentos ascendem já a cerca de 25 mil milhões de euros. Numa altura em que a UE se encontra estagnada do ponto de visto económico e ainda sob a ameaça de deflação, é urgente forjar um plano ambicioso de investimento público que possa dinamizar a economia. Por isso, entendo que a Comissão, em vez de baralhar a agenda com o seu plano de 300 mil milhões que ainda ninguém entendeu bem, se deveria ter concentrado na transição entre os dois quadros plurianuais, evitando assim mais um hiato desnecessário, altamente prejudicial para as nossas economias.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Logo na primeira página da Comunicação, a Comissão Europeia escancara um objetivo, no mínimo, questionável, que passo a citar: Evitar que os trabalhadores sejam vítimas de acidentes graves ou de doenças profissionais e promover a saúde dos trabalhadores ao longo da sua vida profissional é fundamental para que possam trabalhar até mais tarde. Não podemos deixar de elogiar a sinceridade. Passemos a explicar uma outra versão da história: o direito à segurança, higiene e saúde no desempenho da atividade profissional é um direito social dos trabalhadores, conquistado por décadas de lutas, o que impõe o respeito pelo direito à integridade física, à prevenção dos acidentes, das doenças profissionais, das doenças relacionadas com o trabalho e à promoção da saúde no local de trabalho. Em Portugal existem vários problemas de saúde e segurança no trabalho que resultam, desde logo, pela falta de fiscalização das leis que já estão consagradas, o que significa a complacência com o patronato. Não há inspeção porque os serviços estatais, que devem fiscalizar as infrações das empresas neste domínio, estão simplesmente a ser desmanteladas em nome do cumprimento da meta do défice. É esta a realidade que torna tão distante a realidade, resultante de orientações da UE, e um discurso supostamente preocupado com os trabalhadores.

 
Aviso jurídico - Política de privacidad