Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 25 ноември 2014 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Решение за неотложна процедура
 3.Внесени документи: вж. протокола
 4.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции): вж. протокола
 5.Заетост и социални аспекти в рамките на стратегията „Европа 2020“ (разискване)
 6.Тържествено заседание - Слово на Негово светейшество папа Франциск
 7.Време за гласуване
  7.1.Протокол по специфични въпроси за железопътния подвижен състав (A8-0030/2014 - Heidi Hautala) (гласуване)
  7.2.Хагска конвенция от 30 юни 2005 г. за споразуменията относно избор на съд (A8-0034/2014 - Pavel Svoboda) (гласуване)
  7.3.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/008 FI/STX Rauma (A8-0043/2014 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  7.4.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/005 FR/GAD (A8-0044/2014 - Anneli Jäätteenmäki) (гласуване)
  7.5.Становище на Съда на Европейския съюз относно съвместимостта с Договорите на Споразумението между Европейския съюз и Канада относно предаването и обработката на резервационни данни на пътниците от въздушни превозвачи на Агенцията на канадските гранични служби (B8-0265/2014) (гласуване)
  7.6.ЕС и рамката за световно развитие за периода след 2015 г. (A8-0037/2014 - Davor Ivo Stier) (гласуване)
  7.7.Заетост и социални аспекти в рамките на стратегията „Европа 2020“ (B8-0252/2014) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Протокол по специфични въпроси за железопътния подвижен състав (A8-0030/2014 - Heidi Hautala)
  8.2.Хагска конвенция от 30 юни 2005 г. за споразуменията относно избор на съд (A8-0034/2014 - Pavel Svoboda)
  8.3.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/008 FI/STX Rauma (A8-0043/2014 - Petri Sarvamaa)
  8.4.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/005 FR/GAD (A8-0044/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
  8.5.Становище на Съда на Европейския съюз относно съвместимостта с Договорите на Споразумението между Европейския съюз и Канада относно предаването и обработката на резервационни данни на пътниците от въздушни превозвачи на Агенцията на канадските гранични служби (B8-0265/2014)
  8.6.ЕС и рамката за световно развитие за периода след 2015 г. (A8-0037/2014 - Davor Ivo Stier)
  8.7.Заетост и социални аспекти в рамките на стратегията „Европа 2020“ (B8-0252/2014)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 11.Бюджет за 2015 г.: Резултат от работата на Помирителния комитет (разискване)
 12.Борба с насилието над жените (разискване)
 13.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 14.Борба с насилието над жените (продължение на разискването)
 15.Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията (разискване)
 16.Случаите на масово експулсиране и предложеното узаконяване на "горещите връщания" в Испания (разискване)
 17.Състав на комисиите
 18.Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 – 2020 година (разискване)
 19.Прилагане на Директивата за равно третиране в областта на заетостта (разискване)
 20.Оценка на тестовете за устойчивост на банките (разискване)
 21.Правомощията на Европейската централна банка да налага санкции - Събиране на статистическа информация от Европейската централна банка (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 23.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1773 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (6345 kb)
Правна информация - Политика за поверителност