Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 25. listopadu 2014 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozhodnutí o použití naléhavého postupu
 3.Předložení dokumentů: viz zápis
 4.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 5.Zaměstnanost a sociální aspekty ve strategii Evropa 2020 (rozprava)
 6.Slavnostní zasedání – Projev Jeho Svatosti papeže Františka
 7.Hlasování
  7.1.Protokol ve věcech příslušejících železničním kolejovým vozidlům (A8-0030/2014 - Heidi Hautala) (hlasování)
  7.2.Haagská úmluva ze dne 30. června 2005 o dohodách o volbě soudu (A8-0034/2014 - Pavel Svoboda) (hlasování)
  7.3.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/008 FI/STX Rauma (A8-0043/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  7.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci : žádost EGF/2014/005 FR/GAD (A8-0044/2014 - Anneli Jäätteenmäki) (hlasování)
  7.5.Stanovisko Soudního dvora ke slučitelnosti Dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o předávání a využívání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci Agentuře kanadské pohraniční služby se Smlouvami (B8-0265/2014) (hlasování)
  7.6.EU a globální rámec pro rozvoj pro roce 2015 (A8-0037/2014 - Davor Ivo Stier) (hlasování)
  7.7.Zaměstnanost a sociální aspekty ve strategii Evropa 2020 (B8-0252/2014) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
  8.1.Protokol ve věcech příslušejících železničním kolejovým vozidlům (A8-0030/2014 - Heidi Hautala)
  8.2.Haagská úmluva ze dne 30. června 2005 o dohodách o volbě soudu (A8-0034/2014 - Pavel Svoboda)
  8.3.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/008 FI/STX Rauma (A8-0043/2014 - Petri Sarvamaa)
  8.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci : žádost EGF/2014/005 FR/GAD (A8-0044/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
  8.5.Stanovisko Soudního dvora ke slučitelnosti Dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o předávání a využívání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci Agentuře kanadské pohraniční služby se Smlouvami (B8-0265/2014)
  8.6.EU a globální rámec pro rozvoj pro roce 2015 (A8-0037/2014 - Davor Ivo Stier)
  8.7.Zaměstnanost a sociální aspekty ve strategii Evropa 2020 (B8-0252/2014)
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 11.Rozpočet na rok 2015: výsledky dohodovacího výboru (rozprava)
 12.Boj proti násilí na ženách (rozprava)
 13.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 14.Boj proti násilí na ženách (pokračování rozpravy)
 15.Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci (rozprava)
 16.Sumární vyhošťování a návrh na legalizaci rychlého navracení migrantů ve Španělsku (rozprava)
 17.Členství ve výborech: viz zápis
 18.Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014–2020 (rozprava)
 19.Provádění směrnice o rovnosti v zaměstnání (rozprava)
 20.Vyhodnocení zátěžových testů bank (rozprava)
 21.Pravomoc Evropské centrální banky uvalovat sankce – Shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 23.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1773 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (6345 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí