Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 25. november 2014 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Otsus kiirmenetluse kohta
 3.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 5.Strateegia „Euroopa 2020” tööhõivealased ja sotsiaalsed aspektid (arutelu)
 6.Pidulik istung - Tema Pühaduse Paavst Franciscuse sõnavõtt
 7.Hääletused
  7.1.Protokoll raudteeveeremile eriomaste küsimuste kohta (A8-0030/2014 - Heidi Hautala) (hääletus)
  7.2.Kohtualluvuse kokkuleppeid käsitlev 30. juuni 2005. aasta Haagi konventsioon (A8-0034/2014 - Pavel Svoboda) (hääletus)
  7.3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/008 FI/STX Rauma (A8-0043/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/005 FR/GAD (A8-0044/2014 - Anneli Jäätteenmäki) (hääletus)
  7.5.Euroopa Kohtu arvamus Euroopa Liidu ja Kanada vahelise broneeringuinfo töötlemist ja edastamist lennuettevõtjatelt Kanada Piirivalveametile käsitleva lepingu kooskõla kohta aluslepingutega (B8-0265/2014) (hääletus)
  7.6.EL ja 2015. aasta järgne ülemaailmne arenguraamistik (A8-0037/2014 - Davor Ivo Stier) (hääletus)
  7.7.Strateegia „Euroopa 2020” tööhõivealased ja sotsiaalsed aspektid (B8-0252/2014) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.Protokoll raudteeveeremile eriomaste küsimuste kohta (A8-0030/2014 - Heidi Hautala)
  8.2.Kohtualluvuse kokkuleppeid käsitlev 30. juuni 2005. aasta Haagi konventsioon (A8-0034/2014 - Pavel Svoboda)
  8.3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/008 FI/STX Rauma (A8-0043/2014 - Petri Sarvamaa)
  8.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/005 FR/GAD (A8-0044/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
  8.5.Euroopa Kohtu arvamus Euroopa Liidu ja Kanada vahelise broneeringuinfo töötlemist ja edastamist lennuettevõtjatelt Kanada Piirivalveametile käsitleva lepingu kooskõla kohta aluslepingutega (B8-0265/2014)
  8.6.EL ja 2015. aasta järgne ülemaailmne arenguraamistik (A8-0037/2014 - Davor Ivo Stier)
  8.7.Strateegia „Euroopa 2020” tööhõivealased ja sotsiaalsed aspektid (B8-0252/2014)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Eelarve 2015: lepitusmenetluse tulemused (arutelu)
 12.Naiste vastu suunatud vägivalla vastane võitlus (arutelu)
 13.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 14.Naiste vastu suunatud vägivalla vastane võitlus (arutelu jätkamine)
 15.Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus (arutelu)
 16.Viivitamatu väljasaatmine ja nn kiirtagasisaatmise kavandatav legaliseerimine Hispaanias (arutelu)
 17.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 18.ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2014−2020 (arutelu)
 19.Võrdse tööalase kohtlemise direktiivi rakendamine (arutelu)
 20.Pankade stressitestide hindamine (arutelu)
 21.Euroopa Keskpanga volitused kehtestada sanktsioone - Statistilise teabe kogumine Euroopa Keskpanga poolt (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 23.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1773 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (6345 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika