Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 25. marraskuuta 2014 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä
 3.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 5.Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (keskustelu)
 6.Juhlaistunto - Hänen pyhyytensä paavi Franciscuksen puhe
 7.Äänestykset
  7.1.Rautatiekalustoon liittyvistä erityiskysymyksistä tehty pöytäkirja (A8-0030/2014 - Heidi Hautala) (äänestys)
  7.2.Oikeuspaikkasopimuksista 30 päivänä kesäkuuta 2005 tehty Haagin yleissopimus (A8-0034/2014 - Pavel Svoboda) (äänestys)
  7.3.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/008 FI/STX Rauma (A8-0043/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/005 FR/GAD (A8-0044/2014 - Anneli Jäätteenmäki) (äänestys)
  7.5.Euroopan unionin tuomioistuimen lausunto matkustajarekisteritietojen siirtämistä Kanadan rajapalveluvirastolle lentoyhtiöiden toimesta ja tietojen käsittelyä koskevan Kanadan ja Euroopan unionin välisen sopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (B8-0265/2014) (äänestys)
  7.6.EU ja vuoden 2015 jälkeinen globaali kehityksen toimintakehys (A8-0037/2014 - Davor Ivo Stier) (äänestys)
  7.7.Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (B8-0252/2014) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
  8.1.Rautatiekalustoon liittyvistä erityiskysymyksistä tehty pöytäkirja (A8-0030/2014 - Heidi Hautala)
  8.2.Oikeuspaikkasopimuksista 30 päivänä kesäkuuta 2005 tehty Haagin yleissopimus (A8-0034/2014 - Pavel Svoboda)
  8.3.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/008 FI/STX Rauma (A8-0043/2014 - Petri Sarvamaa)
  8.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/005 FR/GAD (A8-0044/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
  8.5.Euroopan unionin tuomioistuimen lausunto matkustajarekisteritietojen siirtämistä Kanadan rajapalveluvirastolle lentoyhtiöiden toimesta ja tietojen käsittelyä koskevan Kanadan ja Euroopan unionin välisen sopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (B8-0265/2014)
  8.6.EU ja vuoden 2015 jälkeinen globaali kehityksen toimintakehys (A8-0037/2014 - Davor Ivo Stier)
  8.7.Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (B8-0252/2014)
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 11.Talousarvio 2015: sovittelukomitean tulos (keskustelu)
 12.Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta (keskustelu)
 13.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 14.Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta (jatkoa keskustelulle)
 15.Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (keskustelu)
 16.Mielivaltaiset karkotukset ja ehdotettu välitöntä palauttamista (hot returns) koskeva lainsäädäntö Espanjassa (keskustelu)
 17.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 18.Työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys kaudelle 2014–2020 (keskustelu)
 19.Työsyrjintädirektiivin täytäntöönpano (keskustelu)
 20.Pankkien stressitestien arviointi (keskustelu)
 21.Euroopan keskuspankin valtuudet määrätä seuraamuksia - Euroopan keskuspankin valtuudet kerätä tilastotietoja (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 23.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1773 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (6345 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö