Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2014 m. lapkričio 25 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką
 3.Gauti dokumentai (žr. protokola)
 4.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)
 5.Strategijos „ES 2020“ užimtumo ir socialiniai aspektai (diskusijos)
 6.Iškilmingas posėdis – Jo Šventenybės popiežias Pranciškaus kalba
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Protokolas dėl su geležinkelių riedmenimis susijusių dalykų (A8-0030/2014 - Heidi Hautala) (balsavimas)
  7.2.Hagos konvencija dėl susitarimų dėl teismingumo patvirtinimo (A8-0034/2014 - Pavel Svoboda) (balsavimas)
  7.3.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2014/008 FI/STX Rauma“ (A8-0043/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.4.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2014/005 FR/GAD“ (A8-0044/2014 - Anneli Jäätteenmäki) (balsavimas)
  7.5.Teisingumo Teismo nuomonė dėl Europos Sąjungos ir Kanados susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Kanados sienos apsaugos tarnybai suderinamumo su Sutartimis (B8-0265/2014) (balsavimas)
  7.6.ES ir visuotinė vystymosi programa po 2015 m. (A8-0037/2014 - Davor Ivo Stier) (balsavimas)
  7.7.Strategijos „ES 2020“ užimtumo ir socialiniai aspektai (B8-0252/2014) (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
  8.1.Protokolas dėl su geležinkelių riedmenimis susijusių dalykų (A8-0030/2014 - Heidi Hautala)
  8.2.Hagos konvencija dėl susitarimų dėl teismingumo patvirtinimo (A8-0034/2014 - Pavel Svoboda)
  8.3.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2014/008 FI/STX Rauma“ (A8-0043/2014 - Petri Sarvamaa)
  8.4.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2014/005 FR/GAD“ (A8-0044/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
  8.5.Teisingumo Teismo nuomonė dėl Europos Sąjungos ir Kanados susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Kanados sienos apsaugos tarnybai suderinamumo su Sutartimis (B8-0265/2014)
  8.6.ES ir visuotinė vystymosi programa po 2015 m. (A8-0037/2014 - Davor Ivo Stier)
  8.7.Strategijos „ES 2020“ užimtumo ir socialiniai aspektai (B8-0252/2014)
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 11.2015 m. biudžetas. Taikinimo komiteto rezultatai (diskusijos)
 12.Kova su smurtu prieš moteris (diskusijos)
 13.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 14.Kova su smurtu prieš moteris (diskusijų tęsinys)
 15.Padėtis Viduržemio jūros regione praėjus metams po tragiškų Lampedūzos įvykių (diskusijos)
 16.Išsiuntimas supaprastinta tvarka ir siūlomas neatidėliotino gražinimo įteisinimas Ispanijoje (diskusijos)
 17.Komitetų sudėtis (žr. protokola)
 18.2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa (diskusijos)
 19.Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos įgyvendinimas (diskusijos)
 20.Bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis vertinimas (diskusijos)
 21.Europos Centrinio Banko teisės taikyti sankcijas - Europos Centrinio Banko renkama statistinė informacija (diskusijos)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 23.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1773 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (6345 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika