Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Otrdiena, 2014. gada 25. novembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Lēmums par steidzamību
 3.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana) (sk. protokolu)
 5.Stratēģijas “Eiropa 2020” ar nodarbinātību un sociālo jomu saistītie aspekti (debates)
 6.Svinīgā sēde - Viņa Svētības pāvesta Franciska uzruna
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Protokols, kas attiecas uz dzelzceļa ritošo sastāvu (A8-0030/2014 - Heidi Hautala) (balsošana)
  7.2.Hāgas 2005. gada 30. jūnija Konvencija par tiesas izvēles līgumiem (A8-0034/2014 - Pavel Svoboda) (balsošana)
  7.3.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/008 FI/STX Rauma (A8-0043/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.4.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2014/005 FR/GAD (A8-0044/2014 - Anneli Jäätteenmäki) (balsošana)
  7.5.Tiesas atzinums par to, vai Nolīgums starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas muitas un robežsardzes dienestam ir atbilstīgs Līgumiem (B8-0265/2014) (balsošana)
  7.6.ES un globālais regulējums attīstības jomā pēc 2015. gada (A8-0037/2014 - Davor Ivo Stier) (balsošana)
  7.7.Stratēģijas “Eiropa 2020” ar nodarbinātību un sociālo jomu saistītie aspekti (B8-0252/2014) (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
  8.1.Protokols, kas attiecas uz dzelzceļa ritošo sastāvu (A8-0030/2014 - Heidi Hautala)
  8.2.Hāgas 2005. gada 30. jūnija Konvencija par tiesas izvēles līgumiem (A8-0034/2014 - Pavel Svoboda)
  8.3.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/008 FI/STX Rauma (A8-0043/2014 - Petri Sarvamaa)
  8.4.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2014/005 FR/GAD (A8-0044/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
  8.5.Tiesas atzinums par to, vai Nolīgums starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas muitas un robežsardzes dienestam ir atbilstīgs Līgumiem (B8-0265/2014)
  8.6.ES un globālais regulējums attīstības jomā pēc 2015. gada (A8-0037/2014 - Davor Ivo Stier)
  8.7.Stratēģijas “Eiropa 2020” ar nodarbinātību un sociālo jomu saistītie aspekti (B8-0252/2014)
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 11.2015. gada budžets — Samierināšanas komitejas darba rezultāti (debates)
 12.Vardarbības pret sievietēm apkarošana (debates)
 13.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 14.Vardarbības pret sievietēm apkarošana (debašu turpināšana)
 15.Stāvoklis Vidusjūrā un nepieciešamība pēc vispārējas ES pieejas migrācijai (debates)
 16.Ātrā izraidīšana un ierosinātā tūlītējās atpakaļnosūtīšanas legalizācija Spānijā (debates)
 17.Komiteju sastāvs (sk. protokolu)
 18.ES stratēģiskais satvars attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darbā no 2014. līdz 2020. gadam (debates)
 19.Direktīvas par vienlīdzību nodarbinātībā īstenošana (debates)
 20.Banku spriedzes testu izvērtēšana (debates)
 21.Eiropas Centrālās bankas pilnvaras piemērot sankcijas - Statistikas informācijas vākšana, ko veic Eiropas Centrālā banka (debates)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 23.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1773 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (6345 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika