Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 25 november 2014 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure
 3.Ingekomen stukken: zie notulen
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.Werkgelegenheids- en sociale aspecten van de EU2020-strategie (debat)
 6.Plechtige vergadering - Toespraak van Zijne Heiligheid Paus Franciscus
 7.Stemmingen
  7.1.Protocol betreffende voor rijdend spoorwegmaterieel specifieke aangelegenheden (A8-0030/2014 - Heidi Hautala) (stemming)
  7.2.Haags Verdrag van 30 juni 2005 inzake bedingen van forumkeuze (A8-0034/2014 - Pavel Svoboda) (stemming)
  7.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/008 FI/STX Rauma (A8-0043/2014 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  7.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/005 FR/GAD (A8-0044/2014 - Anneli Jäätteenmäki) (stemming)
  7.5.Advies van het Hof van Justitie inzake de verenigbaarheid met de Verdragen van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Canada inzake de doorgifte en verwerking van gegevens uit het Passenger Name Record (PNR) door luchtvaartmaatschappijen aan het CBSA (Canadian Border Services Agency) (B8-0265/2014) (stemming)
  7.6.De EU en het mondiaal ontwikkelingskader voor de periode na 2015 (A8-0037/2014 - Davor Ivo Stier) (stemming)
  7.7.Werkgelegenheids- en sociale aspecten van de EU2020-strategie (B8-0252/2014) (stemming)
 8.Stemverklaringen
  8.1.Protocol betreffende voor rijdend spoorwegmaterieel specifieke aangelegenheden (A8-0030/2014 - Heidi Hautala)
  8.2.Haags Verdrag van 30 juni 2005 inzake bedingen van forumkeuze (A8-0034/2014 - Pavel Svoboda)
  8.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/008 FI/STX Rauma (A8-0043/2014 - Petri Sarvamaa)
  8.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/005 FR/GAD (A8-0044/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
  8.5.Advies van het Hof van Justitie inzake de verenigbaarheid met de Verdragen van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Canada inzake de doorgifte en verwerking van gegevens uit het Passenger Name Record (PNR) door luchtvaartmaatschappijen aan het CBSA (Canadian Border Services Agency) (B8-0265/2014)
  8.6.De EU en het mondiaal ontwikkelingskader voor de periode na 2015 (A8-0037/2014 - Davor Ivo Stier)
  8.7.Werkgelegenheids- en sociale aspecten van de EU2020-strategie (B8-0252/2014)
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Begroting 2015: resultaat bemiddelingscomité (debat)
 12.Bestrijding van geweld tegen vrouwen (debat)
 13.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 14.Bestrijding van geweld tegen vrouwen (voortzetting van het debat)
 15.Situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (debat)
 16.Standrechtelijke uitzettingen en de voorgestelde legalisering van "snelle verwijdering" in Spanje (debat)
 17.Samenstelling commissies: zie notulen
 18.Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020 (debat)
 19.Tenuitvoerlegging van de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep (debat)
 20.Evaluatie van de stresstests voor banken (debat)
 21.Bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen - Verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 23.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1773 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (6345 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid