Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 25 listopada 2014 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny
 3.Składanie dokumentów: Patrz protokól
 4.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): Patrz protokól
 5.Zatrudnienie i aspekty społeczne strategii „Europa 2020” (debata)
 6.Uroczyste posiedzenie - Przemówienie Jego Świątobliwości papieża Franciszka
 7.Głosowanie
  7.1.Protokół dotyczący zagadnień właściwych dla taboru kolejowego (A8-0030/2014 - Heidi Hautala) (głosowanie)
  7.2.Konwencja haska z dnia 30 czerwca 2005 r. o umowach dotyczących właściwości sądu (A8-0034/2014 - Pavel Svoboda) (głosowanie)
  7.3.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/008 FI/STX Rauma) (A8-0043/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/005 FR/GAD) (A8-0044/2014 - Anneli Jäätteenmäki) (głosowanie)
  7.5.Opinia Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami umowy między Unią Europejską a Kanadą o przekazywaniu i przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) przez przewoźników Agencji Służb Granicznych Kanady (B8-0265/2014) (głosowanie)
  7.6.UE i globalne ramy rozwoju po roku 2015 (A8-0037/2014 - Davor Ivo Stier) (głosowanie)
  7.7.Zatrudnienie i aspekty społeczne strategii „Europa 2020” (B8-0252/2014) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Protokół dotyczący zagadnień właściwych dla taboru kolejowego (A8-0030/2014 - Heidi Hautala)
  8.2.Konwencja haska z dnia 30 czerwca 2005 r. o umowach dotyczących właściwości sądu (A8-0034/2014 - Pavel Svoboda)
  8.3.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/008 FI/STX Rauma) (A8-0043/2014 - Petri Sarvamaa)
  8.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/005 FR/GAD) (A8-0044/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
  8.5.Opinia Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami umowy między Unią Europejską a Kanadą o przekazywaniu i przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) przez przewoźników Agencji Służb Granicznych Kanady (B8-0265/2014)
  8.6.UE i globalne ramy rozwoju po roku 2015 (A8-0037/2014 - Davor Ivo Stier)
  8.7.Zatrudnienie i aspekty społeczne strategii „Europa 2020” (B8-0252/2014)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 11.Budżet na rok 2015: Wyniki prac komitetu pojednawczego (debata)
 12.Zwalczanie przemocy wobec kobiet (debata)
 13.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 14.Zwalczanie przemocy wobec kobiet (ciąg dalszy debat)
 15.Sytuacja na Morzu Śródziemnym oraz potrzeba opracowania całościowego podejścia UE do migracji (debata)
 16.Przyśpieszone wydalenia i proponowana legalizacja natychmiastowych deportacji (ang. „hot returns”) w Hiszpanii (debata)
 17.Skład komisji: Patrz protokól
 18.Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020 (debata)
 19.Wdrażanie dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy (debata)
 20.Ocena testów warunków skrajnych w odniesieniu do banków (debata)
 21.Uprawnienia Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji - Zbieranie informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (debata)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 23.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1773 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (6345 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności