Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Marţi, 25 noiembrie 2014 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Decizie privind aplicarea procedurii de urgență
 3.Depunere de documente: consultaţi procesul-verbal
 4.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse): consultaţi procesul-verbal
 5.Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020 (dezbatere)
 6.Ședință solemnă - Discursul Sanctității Sale, Papa Francisc
 7.Votare
  7.1.Protocolul referitor la aspecte specifice materialului feroviar rulant (A8-0030/2014 - Heidi Hautala) (vot)
  7.2.Convenția de la Haga din 30 iunie 2005 privind acordurile de alegere a forului (A8-0034/2014 - Pavel Svoboda) (vot)
  7.3.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/008 FI/STX Rauma (A8-0043/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.4.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/005 FR/GAD (A8-0044/2014 - Anneli Jäätteenmäki) (vot)
  7.5.Avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a Acordului dintre Canada și Uniunea Europeană referitor la transferul și prelucrarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) (B8-0265/2014) (vot)
  7.6.UE și cadrul de dezvoltare globală pentru perioada de după 2015 (A8-0037/2014 - Davor Ivo Stier) (vot)
  7.7.Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020 (B8-0252/2014) (vot)
 8.Explicaţii privind votul
  8.1.Protocolul referitor la aspecte specifice materialului feroviar rulant (A8-0030/2014 - Heidi Hautala)
  8.2.Convenția de la Haga din 30 iunie 2005 privind acordurile de alegere a forului (A8-0034/2014 - Pavel Svoboda)
  8.3.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/008 FI/STX Rauma (A8-0043/2014 - Petri Sarvamaa)
  8.4.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/005 FR/GAD (A8-0044/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
  8.5.Avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a Acordului dintre Canada și Uniunea Europeană referitor la transferul și prelucrarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) (B8-0265/2014)
  8.6.UE și cadrul de dezvoltare globală pentru perioada de după 2015 (A8-0037/2014 - Davor Ivo Stier)
  8.7.Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020 (B8-0252/2014)
 9.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 11.Buget 2015: Rezultatele comitetului de conciliere (dezbatere)
 12.Combaterea violenței împotriva femeilor (dezbatere)
 13.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 14.Combaterea violenței împotriva femeilor (continuarea dezbaterii)
 15.Situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE (dezbatere)
 16.Expulzări sumare și propunerea de legalizare a returnărilor automate în Spania (dezbatere)
 17.Componenţa comisiilor: consultaţi procesul-verbal
 18.Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2014-2020 (dezbatere)
 19.Punerea în aplicare a Directivei privind egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă (dezbatere)
 20.Evaluarea testelor de rezistență a băncilor (dezbatere)
 21.Atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni - Colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (dezbatere)
 22.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 23.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1773 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (6345 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate