Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 25. novembra 2014 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozhodnutie o naliehavom postupe
 3.Predloženie dokumentov: pozri zápisnicu
 4.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení): pozri zápisnicu
 5.Zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie EÚ 2020 (rozprava)
 6.Slávnostná schôdza - Prejav jeho Svätosti pápeža Františka
 7.Hlasovanie
  7.1.Dohovor týkajúci sa záležitostí špecifických pre železničný vozňový park (A8-0030/2014 - Heidi Hautala) (hlasovanie)
  7.2.Haagsky dohovor o dohodách o voľbe súdu z 30. júna 2005 (A8-0034/2014 - Pavel Svoboda) (hlasovanie)
  7.3.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/008 FI/STX Rauma (A8-0043/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/005 FR/GAD (A8-0044/2014 - Anneli Jäätteenmäki) (hlasovanie)
  7.5.Stanovisko Súdneho dvora k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o Dohodu medzi Európskou úniou a Kanadou o prenose a spracovaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami pre Kanadský úrad pohraničnej služby (B8-0265/2014) (hlasovanie)
  7.6.EÚ a celosvetový rozvojový rámec na obdobie po roku 2015 (A8-0037/2014 - Davor Ivo Stier) (hlasovanie)
  7.7.Zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie EÚ 2020 (B8-0252/2014) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Dohovor týkajúci sa záležitostí špecifických pre železničný vozňový park (A8-0030/2014 - Heidi Hautala)
  8.2.Haagsky dohovor o dohodách o voľbe súdu z 30. júna 2005 (A8-0034/2014 - Pavel Svoboda)
  8.3.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/008 FI/STX Rauma (A8-0043/2014 - Petri Sarvamaa)
  8.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/005 FR/GAD (A8-0044/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
  8.5.Stanovisko Súdneho dvora k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o Dohodu medzi Európskou úniou a Kanadou o prenose a spracovaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami pre Kanadský úrad pohraničnej služby (B8-0265/2014)
  8.6.EÚ a celosvetový rozvojový rámec na obdobie po roku 2015 (A8-0037/2014 - Davor Ivo Stier)
  8.7.Zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie EÚ 2020 (B8-0252/2014)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Rozpočet na rok 2015: výsledok dosiahnutý v rámci zmierovacieho výboru (rozprava)
 12.Boj proti násiliu voči ženám (rozprava)
 13.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 14.Boj proti násiliu voči ženám (pokračovanie rozpravy)
 15.Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii (rozprava)
 16.Vyhostenia bez riadneho konania a navrhovaná legalizácia „tichých návratov“ v Španielsku (rozprava)
 17.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 18.Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020 (rozprava)
 19.Vykonávanie smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní (rozprava)
 20.Hodnotenie stresových testov bánk (rozprava)
 21.Právomoci Európskej centrálnej banky ukladať sankcie - Zber štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 23.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1773 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (6345 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia