Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 26. november 2014 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 5.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 6.Kommissionens beskæftigelses-, vækst- og investeringspakke (forhandling)
 7.FN's konference om klimaændringer 2014 - COP 20 i Lima, Peru (1.-12. december 2014) (forhandling)
 8.Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)
 9.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 10.Udpegelse af medlemmer af Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd: se protokollen
 11.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 12.Afstemningstid
  12.1.Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (A8-0027/2014 - Roberto Gualtieri) (afstemning)
  12.2.Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner (A8-0028/2014 - Kay Swinburne) (afstemning)
  12.3.FN's konference om klimaændringer 2014 - COP 20 i Lima, Peru (1.-12. december 2014) (B8-0251/2014) (afstemning)
 13.Stemmeforklaringer
  13.1.Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (A8-0027/2014 - Roberto Gualtieri)
  13.2.Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner (A8-0028/2014 - Kay Swinburne)
  13.3.FN's konference om klimaændringer 2014 - COP 20 i Lima, Peru (1.-12. december 2014) (B8-0251/2014)
 14.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 16.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 17.Anerkendelse af Palæstina som stat (forhandling)
 18.25-årsdagen for FN's konvention om barnets rettigheder (forhandling)
 19.Resultaterne af G20-mødet (forhandling)
 20.Digitalt indre marked (forhandling)
 21.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 22.Stålsektoren i EU: Beskyttelse af arbejdstagere og industrier (forhandling)
 23.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 24.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1264 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (4733 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik