Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις (συζήτηση)
 7.Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (2014) - COP 20 στη Λίμα του Περού (1-12 Δεκεμβρίου 2014) (συζήτηση)
 8.Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)
 9.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Ορισμός μελών της Συμβουλευτικής επιτροπής δεοντολογίας των βουλευτών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1.Συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (A8-0027/2014 - Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  12.2.Οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (A8-0028/2014 - Kay Swinburne) (ψηφοφορία)
  12.3.Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (2014) - COP 20 στη Λίμα του Περού (1-12 Δεκεμβρίου 2014) (B8-0251/2014) (ψηφοφορία)
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
  13.1.Συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (A8-0027/2014 - Roberto Gualtieri)
  13.2.Οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (A8-0028/2014 - Kay Swinburne)
  13.3.Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (2014) - COP 20 στη Λίμα του Περού (1-12 Δεκεμβρίου 2014) (B8-0251/2014)
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Αναγνώριση της κρατικής υπόστασης της Παλαιστίνης (συζήτηση)
 18.25η επέτειος της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (συζήτηση)
 19.Έκβαση της συνόδου της G20 (συζήτηση)
 20.Ενιαία ψηφιακή αγορά (συζήτηση)
 21.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.H χαλυβουργία στην ΕΕ: προστασία των εργαζομένων και των βιομηχανικών τομέων (συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1264 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4733 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου