Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 26. marraskuuta 2014 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 5.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 6.Komission työpaikka-, kasvu- ja investointipaketti (keskustelu)
 7.YK:n ilmastonmuutoskonferenssi 2014 - COP 20 Lima, Peru (1.–12. joulukuuta 2014) (keskustelu)
 8.Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)
 9.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 10.Jäsenten nimittäminen jäsenten toimintaa käsittelevään neuvoa-antavaan komiteaan: ks. pöytäkirja
 11.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 12.Äänestykset
  12.1.Euroopan keskuspankin valtuudet kerätä tilastotietoja (A8-0027/2014 - Roberto Gualtieri) (äänestys)
  12.2.Euroopan keskuspankin valtuudet määrätä seuraamuksia (A8-0028/2014 - Kay Swinburne) (äänestys)
  12.3.YK:n ilmastonmuutoskonferenssi 2014 - COP 20 Lima, Peru (1.–12. joulukuuta 2014) (B8-0251/2014) (äänestys)
 13.Äänestysselitykset
  13.1.Euroopan keskuspankin valtuudet kerätä tilastotietoja (A8-0027/2014 - Roberto Gualtieri)
  13.2.Euroopan keskuspankin valtuudet määrätä seuraamuksia (A8-0028/2014 - Kay Swinburne)
  13.3.YK:n ilmastonmuutoskonferenssi 2014 - COP 20 Lima, Peru (1.–12. joulukuuta 2014) (B8-0251/2014)
 14.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 16.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 17.Palestiinan valtion tunnustaminen (keskustelu)
 18.YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 25. vuosipäivä (keskustelu)
 19.G20-kokouksen tulokset (keskustelu)
 20.Digitaaliset sisämarkkinat (keskustelu)
 21.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 22.EU:n terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu (keskustelu)
 23.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 24.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1264 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (4733 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö