Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 26 listopada 2014 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): patrz protokół
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 5.Przesunięcie środków: patrz protokół
 6.Pakiet Komisji na rzecz zatrudnienia, wzrostu i inwestycji (debata)
 7.Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2014 r. - COP 20 w Limie, Peru (1-12 grudnia 2014 r.) (debata)
 8.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 9.Skład Parlamentu: patrz protokół
 10.Nominacje członków komitetu doradczego ds. postępowania posłów: Patrz protokól
 11.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 12.Głosowanie
  12.1.Zbieranie informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (A8-0027/2014 - Roberto Gualtieri) (głosowanie)
  12.2.Uprawnienia Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (A8-0028/2014 - Kay Swinburne) (głosowanie)
  12.3.Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2014 r. - COP 20 w Limie, Peru (1-12 grudnia 2014 r.) (B8-0251/2014) (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  13.1.Zbieranie informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (A8-0027/2014 - Roberto Gualtieri)
  13.2.Uprawnienia Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (A8-0028/2014 - Kay Swinburne)
  13.3.Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2014 r. - COP 20 w Limie, Peru (1-12 grudnia 2014 r.) (B8-0251/2014)
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 15.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 16.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 17.Przyznanie Palestynie statusu państwa (debata)
 18.25. rocznica Konwencji ONZ o prawach dziecka (debata)
 19.Wyniki szczytu G20 (debata)
 20.Jednolity rynek internetowy (debata)
 21.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 22.Przemysł hutniczy w UE: ochrona pracowników i przemysłu (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 24.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1264 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (4733 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności