Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 26 november 2014 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 5.Anslagsöverföringar: se protokollet
 6.Kommissionens paket för sysselsättning, tillväxt och investeringar (debatt)
 7.FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014) (debatt)
 8.Utdelning av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 9.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 10.Utnämning av medlemmar av den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande: se protokollet
 11.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 12.Omröstning
  12.1.Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (A8-0027/2014 - Roberto Gualtieri) (omröstning)
  12.2.Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner (A8-0028/2014 - Kay Swinburne) (omröstning)
  12.3.FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014) (B8-0251/2014) (omröstning)
 13.Röstförklaringar
  13.1.Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (A8-0027/2014 - Roberto Gualtieri)
  13.2.Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner (A8-0028/2014 - Kay Swinburne)
  13.3.FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014) (B8-0251/2014)
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 16.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 17.Erkännande av Palestina som stat (debatt)
 18.25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter (debatt)
 19.Resultatet av G20-mötet (debatt)
 20.Den digitala inre marknaden (debatt)
 21.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 22.Situationen för stålindustrin i EU: skydd av arbetstagarna och industrin (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 24.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1264 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4733 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy