Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 27 ноември 2014 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Решения относно някои документи: вж. протокола
 3.Внесени документи: вж. протокола
 4.Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 5.Насоки на Комисията за оценка на въздействието (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 6.Недохранване при децата в развиващите се страни (разискване)
 7.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  7.1.Пакистан: закони относно богохулството
  7.2.Сърбия: случаят на обвиняемия военнопрестъпник Шешел
  7.3.Ирак: отвличане и малтретиране на жени
 8.Време за гласуване
  8.1.Предложение за вот на недоверие на Комисията (B8-0249/2014) (гласуване)
 9.Назначаване на Европейския надзорен орган по защита на данните и помощник надзорен орган: вж. протокола
 10.Време за гласуване (продължение)
  10.1.Пакистан: закони относно богохулството (RC-B8-0289/2014, B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014, B8-0302/2014) (гласуване)
  10.2.Сърбия: случаят на обвиняемия военнопрестъпник Шешел (RC-B8-0292/2014, B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014, B8-0307/2014) (гласуване)
  10.3.Ирак: отвличане и малтретиране на жени (RC-B8-0295/2014, B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014, B8-0308/2014) (гласуване)
  10.4.Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията относно временна траншова схема за вноските за покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране през преходния период (B8-0246/2014) (гласуване)
  10.5.Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. (B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014) (гласуване)
  10.6.Насоки на Комисията за оценка на въздействието (RC-B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-0315/2014, B8-0316/2014) (гласуване)
  10.7.Двадесет и пета годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето (B8-0285/2014) (гласуване)
  10.8.Единен цифров пазар (RC-B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014) (гласуване)
  10.9.Недохранване при децата в развиващите се страни (B8-0253/2014) (гласуване)
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Обяснение на вот
  12.1.Предложение за вот на недоверие на Комисията (B8-0249/2014)
  12.2.Решение за неповдигане на възражения срещу делегиран акт: временна траншова схема за вноските за покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране през преходния период
  12.3.Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. (B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014)
  12.4.Насоки на Комисията за оценка на въздействието (RC-B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-0315/2014, B8-0316/2014)
  12.5.Двадесет и пета годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето (B8-0285/2014)
  12.6.Единен цифров пазар (RC-B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014)
  12.7.Недохранване при децата в развиващите се страни (B8-0253/2014)
 13.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 14.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 15.График на следващите заседания: вж. протокола
 16.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (1352 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (4433 kb)
Правна информация - Политика за поверителност