Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 27. november 2014 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Teatavaid dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 3.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 4.Viivitused 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 5.Komisjoni mõjuhindamise suunised (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 6.Laste alatoitumus arengumaades (arutelu)
 7.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  7.1.Pakistani pühaduseteotust käsitlevad seadused
  7.2.Serbia: sõjakuritegudes süüdistatava Šešelj juhtum
  7.3.Iraak: naiste röövimine ja väärkohtlemine
 8.Hääletused
  8.1.Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek (B8-0249/2014) (hääletus)
 9.Euroopa andmekaitseinspektori ja inspektori asetäitja ametisse nimetamine (vt protokoll)
 10.Hääletused (jätkamine)
  10.1.Pakistani pühaduseteotust käsitlevad seadused (RC-B8-0289/2014, B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014, B8-0302/2014) (hääletus)
  10.2.Serbia: sõjakuritegudes süüdistatava Šešelj juhtum (RC-B8-0292/2014, B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014, B8-0307/2014) (hääletus)
  10.3.Iraak: naiste röövimine ja väärkohtlemine (RC-B8-0295/2014, B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014, B8-0308/2014) (hääletus)
  10.4.Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr …/… osamaksude osamaksetena tasumise ajutise süsteemi kohta, et katta ühtse kriisilahendusnõukogu algetapi halduskulud (B8-0246/2014) (hääletus)
  10.5.Viivitused 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel (B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014) (hääletus)
  10.6.Komisjoni mõjuhindamise suunised (RC-B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-0315/2014, B8-0316/2014) (hääletus)
  10.7.ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäev (B8-0285/2014) (hääletus)
  10.8.Digitaalne ühtne turg (RC-B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014) (hääletus)
  10.9.Laste alatoitumus arengumaades (B8-0253/2014) (hääletus)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Selgitused hääletuse kohta
  12.1.Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek (B8-0249/2014)
  12.2.Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr …/… osamaksude osamaksetena tasumise ajutise süsteemi kohta, et katta ühtse kriisilahendusnõukogu algetapi halduskulud (B8-0246/2014)
  12.3.Viivitused 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel (B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014)
  12.4.Komisjoni mõjuhindamise suunised (RC-B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-0315/2014, B8-0316/2014)
  12.5.ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäev (B8-0285/2014)
  12.6.Digitaalne ühtne turg (RC-B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014)
  12.7.Laste alatoitumus arengumaades (B8-0253/2014)
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 14.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 15.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 16.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1352 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (4433 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika