Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2014. gada 27. novembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 3.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 4.2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājums (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 5.Komisijas izstrādātās pamatnostādnes attiecībā uz ietekmes novērtējumu (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 6.Nepietiekams uzturs bērniem jaunattīstības valstīs (debates)
 7.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  7.1.Pakistānas tiesību akti par zaimošanu
  7.2.Serbija — kara noziegumos apsūdzētā V. Šešelj lieta
  7.3.Irāka — sieviešu nolaupīšana un pret viņām vērsta cietsirdīga izturēšanās
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Priekšlikums izteikt neuzticību Komisijai (B8-0249/2014) (balsošana)
 9.Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja un uzraudzītāja palīga iecelšana (sk. protokolu)
 10.Balsošanas laiks (turpinājums)
  10.1.Pakistānas tiesību akti par zaimošanu (RC-B8-0289/2014, B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014, B8-0302/2014) (balsošana)
  10.2.Serbija — kara noziegumos apsūdzētā V. Šešelj lieta (RC-B8-0292/2014, B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014, B8-0307/2014) (balsošana)
  10.3.Irāka — sieviešu nolaupīšana un pret viņām vērsta cietsirdīga izturēšanās (RC-B8-0295/2014, B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014, B8-0308/2014) (balsošana)
  10.4.Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. …/... par maksājumu provizorisko sistēmu, kas paredzēta iemaksām, kuras vajadzīgas, lai segtu Vienotās noregulējuma valdes administratīvos izdevumus provizoriskajā periodā (B8-0246/2014) (balsošana)
  10.5.2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājums (B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014) (balsošana)
  10.6.Komisijas izstrādātās pamatnostādnes attiecībā uz ietekmes novērtējumu (RC-B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-0315/2014, B8-0316/2014) (balsošana)
  10.7.ANO Konvencijas par bērna tiesībām 25. gadskārta (B8-0285/2014) (balsošana)
  10.8.Digitālais vienotais tirgus (RC-B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014) (balsošana)
  10.9.Nepietiekams uzturs bērniem jaunattīstības valstīs (B8-0253/2014) (balsošana)
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 12.Balsojumu skaidrojumi
  12.1.Priekšlikums izteikt neuzticību Komisijai (B8-0249/2014)
  12.2.Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. …/... par maksājumu provizorisko sistēmu, kas paredzēta iemaksām, kuras vajadzīgas, lai segtu Vienotās noregulējuma valdes administratīvos izdevumus provizoriskajā periodā (B8-0246/2014)
  12.3.2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājums (B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014)
  12.4.Komisijas izstrādātās pamatnostādnes attiecībā uz ietekmes novērtējumu (RC-B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-0315/2014, B8-0316/2014)
  12.5.ANO Konvencijas par bērna tiesībām 25. gadskārta (B8-0285/2014)
  12.6.Digitālais vienotais tirgus (RC-B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014)
  12.7.Nepietiekams uzturs bērniem jaunattīstības valstīs (B8-0253/2014)
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 14.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 15.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 16.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1352 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (4433 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika