Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 27 november 2014 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 3.Ingekomen stukken: zie notulen
 4.Vertraging bij de start van het cohesiebeleid 2014-2020 (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.Richtsnoeren van de Commissie voor effectbeoordeling (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 6.Ondervoeding bij kinderen in ontwikkelingslanden (debat)
 7.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  7.1.Pakistan: blasfemiewetten
  7.2.Servië: de kwestie van de van oorlogsmisdaden verdachte Šešelj
  7.3.Irak: ontvoeringen en mishandeling van vrouwen
 8.Stemmingen
  8.1.Motie van afkeuring jegens de Commissie (B8-0249/2014) (stemming)
 9.Benoeming van de Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming en de adjunct-toezichthouder: zie notulen
 10.Stemmingen (voortzetting)
  10.1.Pakistan: blasfemiewetten (RC-B8-0289/2014, B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014, B8-0302/2014) (stemming)
  10.2.Servië: de kwestie van de van oorlogsmisdaden verdachte Šešelj (RC-B8-0292/2014, B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014, B8-0307/2014) (stemming)
  10.3.Irak: ontvoeringen en mishandeling van vrouwen (RC-B8-0295/2014, B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014, B8-0308/2014) (stemming)
  10.4.Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. …/.. van de Commissie betreffende het voorlopig systeem van termijnen betreffende bijdragen om de administratieve uitgaven van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad tijdens de voorlopige periode te dekken (B8-0246/2014) (stemming)
  10.5.Vertraging bij de start van het cohesiebeleid 2014-2020 (B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014) (stemming)
  10.6.Richtsnoeren van de Commissie voor effectbeoordeling (RC-B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-0315/2014, B8-0316/2014) (stemming)
  10.7.25-jarig bestaan van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (B8-0285/2014) (stemming)
  10.8.Digitale interne markt (RC-B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014) (stemming)
  10.9.Ondervoeding bij kinderen in ontwikkelingslanden (B8-0253/2014) (stemming)
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Stemverklaringen
  12.1.Motie van afkeuring jegens de Commissie (B8-0249/2014)
  12.2.Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. …/.. van de Commissie betreffende het voorlopig systeem van termijnen betreffende bijdragen om de administratieve uitgaven van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad tijdens de voorlopige periode te dekken (B8-0246/2014)
  12.3.Vertraging bij de start van het cohesiebeleid 2014-2020 (B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014)
  12.4.Richtsnoeren van de Commissie voor effectbeoordeling (RC-B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-0315/2014, B8-0316/2014)
  12.5.25-jarig bestaan van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (B8-0285/2014)
  12.6.Digitale interne markt (RC-B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014)
  12.7.Ondervoeding bij kinderen in ontwikkelingslanden (B8-0253/2014)
 13.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 14.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 15.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 16.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (1352 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (4433 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid