Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 27 listopada 2014 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów: Patrz protokól
 3.Składanie dokumentów: Patrz protokól
 4.Opóźnienia w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014-2020 (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 5.Wytyczne Komisji w sprawie oceny skutków (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 6.Niedożywienie dzieci w krajach rozwijających się (debata)
 7.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  7.1.Pakistan: prawo zakazujące bluźnierstwa
  7.2.Serbia: sprawa oskarżonego o zbrodnie wojenne Vojislava Šešelja
  7.3.Irak: porwania i złe traktowanie kobiet
 8.Głosowanie
  8.1.Wotum nieufności dla Komisji (B8-0249/2014) (głosowanie)
 9.Powołanie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy: Patrz protokól
 10.Głosowanie (kontynuacja)
  10.1.Pakistan: prawo zakazujące bluźnierstwa (RC-B8-0289/2014, B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014, B8-0302/2014) (głosowanie)
  10.2.Serbia: sprawa oskarżonego o zbrodnie wojenne Vojislava Šešelja (RC-B8-0292/2014, B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014, B8-0307/2014) (głosowanie)
  10.3.Irak: porwania i złe traktowanie kobiet (RC-B8-0295/2014, B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014, B8-0308/2014) (głosowanie)
  10.4.Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr …/… w sprawie tymczasowego systemu rat składek na pokrycie wydatków administracyjnych Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji w okresie przejściowym (B8-0246/2014) (głosowanie)
  10.5.Opóźnienia w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014-2020 (B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014) (głosowanie)
  10.6.Wytyczne Komisji w sprawie oceny skutków (RC-B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-0315/2014, B8-0316/2014) (głosowanie)
  10.7.25. rocznica Konwencji ONZ o prawach dziecka (B8-0285/2014) (głosowanie)
  10.8.Jednolity rynek internetowy (RC-B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014) (głosowanie)
  10.9.Niedożywienie dzieci w krajach rozwijających się (B8-0253/2014) (głosowanie)
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  12.1.Wotum nieufności dla Komisji (B8-0249/2014)
  12.2.Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr …/… w sprawie tymczasowego systemu rat składek na pokrycie wydatków administracyjnych Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji w okresie przejściowym (B8-0246/2014)
  12.3.Opóźnienia w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014-2020 (B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014)
  12.4.Wytyczne Komisji w sprawie oceny skutków (RC-B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-0315/2014, B8-0316/2014)
  12.5.25. rocznica Konwencji ONZ o prawach dziecka (B8-0285/2014)
  12.6.Jednolity rynek internetowy (RC-B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014)
  12.7.Niedożywienie dzieci w krajach rozwijających się (B8-0253/2014)
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 14.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 15.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 16.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (1352 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4433 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności