Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 27. novembra 2014 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov: pozri zápisnicu
 3.Predloženie dokumentov: pozri zápisnicu
 4.Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 5.Usmernenia Komisie týkajúce sa posúdenia vplyvu (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 6.Nedostatočná výživa detí v rozvojových krajinách (rozprava)
 7.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  7.1.Zákony o rúhaní v Pakistane
  7.2.Srbsko: prípad Šešelja, obvineného z vojnových zločinov
  7.3.Irak: únosy a týranie žien
 8.Hlasovanie
  8.1.Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii (B8-0249/2014) (hlasovanie)
 9.Vymenovanie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a asistenta dozorného úradníka: pozri zápisnicu
 10.Hlasovanie (pokračovanie)
  10.1.Zákony o rúhaní v Pakistane (RC-B8-0289/2014, B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014, B8-0302/2014) (hlasovanie)
  10.2.Srbsko: prípad Šešelja, obvineného z vojnových zločinov (RC-B8-0292/2014, B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014, B8-0307/2014) (hlasovanie)
  10.3.Irak: únosy a týranie žien (RC-B8-0295/2014, B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014, B8-0308/2014) (hlasovanie)
  10.4.Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… o dočasnom systéme splátok príspevkov na pokrytie administratívnych výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií počas prechodného obdobia (B8-0246/2014) (hlasovanie)
  10.5.Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014) (hlasovanie)
  10.6.Usmernenia Komisie týkajúce sa posúdenia vplyvu (RC-B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-0315/2014, B8-0316/2014) (hlasovanie)
  10.7.25. výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa (B8-0285/2014) (hlasovanie)
  10.8.Jednotný digitálny trh (RC-B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014) (hlasovanie)
  10.9.Nedostatočná výživa detí v rozvojových krajinách (B8-0253/2014) (hlasovanie)
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Vysvetlenia hlasovania
  12.1.Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii (B8-0249/2014)
  12.2.Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… o dočasnom systéme splátok príspevkov na pokrytie administratívnych výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií počas prechodného obdobia (B8-0246/2014)
  12.3.Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014)
  12.4.Usmernenia Komisie týkajúce sa posúdenia vplyvu (RC-B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-0315/2014, B8-0316/2014)
  12.5.25. výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa (B8-0285/2014)
  12.6.Jednotný digitálny trh (RC-B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014)
  12.7.Nedostatočná výživa detí v rozvojových krajinách (B8-0253/2014)
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 14.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 16.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (1352 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (4433 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia