Torna al portale Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (selezionato)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Tale documento non è disponibile nella sua lingua e le viene proposto in un'altra lingua tra quelle disponibili nella barra delle lingue.

 Indice 
 Testo integrale 
Rozpravy
Pondelok, 15. decembra 2014 - Štrasburg Revidované vydanie

Vykonávanie smernice o kvalite palív (rozprava)
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D) - Je veľmi dôležité, aby boli obmedzované a znižované emisie skleníkových plynov v rámci životného cyklu zo všetkých palív a aby sa podarilo napĺňať ciele Stratégie 2020. Ale čo vyplývalo aj z tejto debaty? Smernica ako taká, ktorá by mohla byť veľmi dobrá a prospešná, sa stala smernicou, kde Komisia akoby nepracovala v prospech, ale skôr proti efektívnosti tejto smernice. Táto smernica musí zohľadňovať realistické hodnoty. A musí mať aj realistické ciele. Zámery týkajúce sa klimatického balíčka by sa nemali znehodnocovať. Komisia musí prísť s celkom jasným a reálnym stanoviskom, ktoré určite dostane podporu v tomto parlamente. Nesmie však znižovať štandardy kvôli politickým obchodom a pod tlakom rôznych lobistov. Táto smernica je dôležitá nielen pre nás, ktorí sa zaoberáme životným prostredím a jeho ochranou, ale je dôležitá aj pre generácie, ktoré prídu po nás. A preto je našou povinnosťou trvať na tom, aby nám Komisia predložila kvalitnú smernicu.

 
Note legali - Informativa sulla privacy