Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 15. joulukuuta 2014 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 4.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 5.Pyyntö parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi : ks. pöytäkirja
 6.Kiireelliset toimet koskemattomuuden vahvistamiseksi: ks. pöytäkirja
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 8.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 9.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 10.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 11.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 12.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 13.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES) (keskustelu)
 16.Polttoaineiden laatua koskevan direktiivin täytäntöönpano (keskustelu)
 17.Liikenteenharjoittajien hyvämaineisuuden arviointi (keskustelu)
 18.Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuden (PRIMA) täytäntöönpano (keskustelu)
 19.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 20.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (430 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1724 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö