Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 15 grudnia 2014 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 4.Skład Parlamentu: patrz protokół
 5.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól
 6.Działania w trybie pilnym w celu potwierdzenia immunitetu: Patrz protokól
 7.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 8.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 9.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 10.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 11.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): Patrz protokól
 12.Petycje: patrz protokół
 13.Składanie dokumentów: patrz protokół
 14.Porządek obrad
 15.Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) (debata)
 16.Wdrożenie dyrektywy w sprawie jakości paliw (debata)
 17.Ocena dobrej reputacji podmiotów transportu (debata)
 18.Realizacja partnerstwa w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (debata)
 19.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 21.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (430 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (1724 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności