Torna al portale Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (selezionato)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Tale documento non è disponibile nella sua lingua e le viene proposto in un'altra lingua tra quelle disponibili nella barra delle lingue.

 Indice 
 Testo integrale 
Rozpravy
Utorok, 16. decembra 2014 - Štrasburg Revidované vydanie

Obnovenie Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne — Platnosť dohody, ktorá platí v súčasnosti, sa skončila dňa 7. novembra 2014. Vecný obsah novej dohody bude totožný ako u súčasnej dohody. Predĺženie trvania predmetnej zmluvy umožní zlepšiť a zintenzívniť vzájomnú spoluprácu Európskej únie a Ukrajiny v oblasti vedy a techniky, kde majú obe zúčastnené strany spoločné záujmy. V budúcnosti by malo dôjsť aj k výmene konkrétnych poznatkov a know-how v prospech vedeckej komunity, priemyslu a občanov. Je však potrebné, aby sa zvýšil dohľad Európskej komisie nad všetkými činnosťami, ktoré budú vykonávané v rámci tejto dohody.

 
Note legali - Informativa sulla privacy