Torna al portale Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (selezionato)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Tale documento non è disponibile nella sua lingua e le viene proposto in un'altra lingua tra quelle disponibili nella barra delle lingue.

 Indice 
 Testo integrale 
Rozpravy
Utorok, 16. decembra 2014 - Štrasburg Revidované vydanie

Účasť Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne — Dohoda o Európskom hospodárskom priestore združuje členské štáty Európskej únie a troch členov EFTA – Island, Lichtenštajnsko a Nórsko na jednotnom trhu. Dohoda o EHP stanovuje zahrnutie právnych predpisov Európskej únie, pokrývajúc všetky štyri základné slobody – voľný pohyb osôb, služieb, tovaru a kapitálu naprieč všetkými členmi EHP. Okrem toho, dohoda, predmetná dohoda zahrnuje aj spoluprácu v dôležitých oblastiach, ako je výskum a vývoj, vzdelávanie, sociálna politika, životné prostredie, ochrana spotrebiteľa a v neposlednom rade kultúry. Dohoda zaručuje rovnaké práva a povinnosti bez rozdielov pre všetky ekonomické subjekty a občanov v rámci vnútorného trhu. Je dôležité, aby bola uzatvorená dohoda o účasti Chorvátska v EHP a súvisiacom protokole, a brať do úvahy pristúpenie Chorvátska k Európskej únii.

 
Note legali - Informativa sulla privacy