Torna al portale Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (selezionato)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Tale documento non è disponibile nella sua lingua e le viene proposto in un'altra lingua tra quelle disponibili nella barra delle lingue.

 Indice 
 Testo integrale 
Rozpravy
Utorok, 16. decembra 2014 - Štrasburg Revidované vydanie

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., ktorú predložilo Poľsko) (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne — Predmetný fond bol zriadený na poskytnutie dodatočnej podpory pre pracovníkov v členských štátoch Európskej únie, ktorí boli v najväčšej miere zasiahnutí hospodárskou a finančnou krízou a veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu. Európska komisia prijala návrh na mobilizáciu EGF v prospech Poľska, a to konkrétne pre pracovníkov prepustených z výrobného závodu Fiat Auto Poland S.A. v meste Tychy. Žiadateľ v tomto prípade poukazuje na jasný súvis medzi poklesom výroby automobilov a mierou zamestnanosti v spoločnosti Fiat Auto Poland. V rokoch 2009 – 2013 sa znížila výroba o astronomických 56 %.

 
Note legali - Informativa sulla privacy