Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 16 декември 2014 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 3.Внасяне на документи: вж. протоколи
 4.Преразглеждане на икономическото управление - пакет от 6 законодателни акта и пакет от 2 законодателни акта (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Избиране на омбудсмана (гласуване)
  5.2.Научно проучване на въпроси, свързани с храните (A8-0059/2014 - Giovanni La Via) (гласуване)
  5.3.Конвенция по международната търговия със застрашени видове (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso) (гласуване)
  5.4.Споразумение за сътрудничество в областта на гражданската глобална навигационна спътникова система (ГНСС) с Кралство Мароко (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek) (гласуване)
  5.5.Подновяване на Споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологията с Украйна (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek) (гласуване)
  5.6.Участието на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff) (гласуване)
  5.7.Режим за облагане с данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova) (гласуване)
  5.8.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/010 IT/Whirlpool –Италия (A8-0064/2014 - Daniele Viotti) (гласуване)
  5.9.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht) (гласуване)
  5.10.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (A8-0063/2014 - Monika Vana) (гласуване)
  5.11.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/014 FR/Air France (A8-0065/2014 - Marco Zanni) (гласуване)
  5.12.Назначаване на членове на единния съвет по преструктуриране ( - Roberto Gualtieri) (гласуване)
 6.Обяснение на вот
  6.1.Избиране на омбудсмана
  6.2.Научно проучване на въпроси, свързани с храните (A8-0059/2014 - Giovanni La Via)
  6.3.Конвенция по международната търговия със застрашени видове (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso)
  6.4.Споразумение за сътрудничество в областта на гражданската глобална навигационна спътникова система (ГНСС) с Кралство Мароко (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek)
  6.5.Подновяване на Споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологията с Украйна (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek)
  6.6.Участието на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
  6.7.Режим за облагане с данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova)
  6.8.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/010 IT/Whirlpool –Италия (A8-0064/2014 - Daniele Viotti)
  6.9.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht)
  6.10.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (A8-0063/2014 - Monika Vana)
  6.11.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/014 FR/Air France (A8-0065/2014 - Marco Zanni)
  6.12.Назначаване на членове на единния съвет по преструктуриране ( - Roberto Gualtieri)
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Изявление на председателството
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Работна програма на Комисията за 2015 г. (разискване)
 11.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 12.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 13.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 14.Бюджети за 2014 и 2015 г. (разискване)
 15.Недостиг на средства за схемата за помощ за сирийските бежанци по Световната продоволствена програма (разискване)
 16.Автономни търговски преференции за Република Молдова (разискване)
 17.Тарифното третиране на стоките с произход от Еквадор (разискване)
 18.Обновяване на стратегията за вътрешна сигурност на ЕС (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 20.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2195 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (9136 kb)
Правна информация - Политика за поверителност