Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 16. prosince 2014 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Předložení dokumentů: viz zápis
 4.Správa ekonomických záležitostí: revize balíčku šesti právních aktů a balíčku dvou právních aktů (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Volba veřejného ochránce práv (hlasování)
  5.2.Vědecké zkoumání otázek týkajících se potravin (A8-0059/2014 - Giovanni La Via) (hlasování)
  5.3.Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso) (hlasování)
  5.4.Dohoda s Marokem o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek) (hlasování)
  5.5.Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci s Ukrajinou (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek) (hlasování)
  5.6.Účast Chorvatska v Evropském hospodářském prostoru (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff) (hlasování)
  5.7.Režim daně „octroi de mer“ v nejvzdálenějších francouzských regionech (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova) (hlasování)
  5.8.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/010 IT/Whirlpool – Itálie (A8-0064/2014 - Daniele Viotti) (hlasování)
  5.9.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. – Polsko (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht) (hlasování)
  5.10.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas – Řecko (A8-0063/2014 - Monika Vana) (hlasování)
  5.11.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2013/014 FR/Air France – Francie (A8-0065/2014 - Marco Zanni) (hlasování)
  5.12.Jmenování členů jednotného výboru pro řešení problémů ( - Roberto Gualtieri) (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
  6.1.Volba veřejného ochránce práv
  6.2.Vědecké zkoumání otázek týkajících se potravin (A8-0059/2014 - Giovanni La Via)
  6.3.Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso)
  6.4.Dohoda s Marokem o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek)
  6.5.Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci s Ukrajinou (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek)
  6.6.Účast Chorvatska v Evropském hospodářském prostoru (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
  6.7.Režim daně „octroi de mer“ v nejvzdálenějších francouzských regionech (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova)
  6.8.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/010 IT/Whirlpool – Itálie (A8-0064/2014 - Daniele Viotti)
  6.9.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. – Polsko (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht)
  6.10.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas – Řecko (A8-0063/2014 - Monika Vana)
  6.11.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2013/014 FR/Air France – Francie (A8-0065/2014 - Marco Zanni)
  6.12.Jmenování členů jednotného výboru pro řešení problémů ( - Roberto Gualtieri)
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Prohlášení předsednictví
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 10.Pracovní program Komise na rok 2015 (rozprava)
 11.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 12.Oprava (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 13.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 14.Rozpočty na rok 2014 a na rok 2015 (rozprava)
 15.Nedostatečné financování režimu podpory Světového potravinového programu pro syrské uprchlíky (rozprava)
 16.Autonomní obchodní preference pro Moldavskou republiku (rozprava)
 17.Sazební zacházení se zbožím pocházejícím z Ekvádoru (rozprava)
 18.Obnova strategie vnitřní bezpečnosti EU (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 20.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (2155 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (7801 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí