Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 16. december 2014 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Modtagne dokumenter: se protokollen
 4.Præsentation ved Kommissionen af revisionen af forordningerne om sixpacken og twopacken (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.Valg af ombudsmanden (afstemning)
  5.2.Videnskabelig gennemgang af spørgsmål vedrørende levnedsmidler (A8-0059/2014 - Giovanni La Via) (afstemning)
  5.3.Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso) (afstemning)
  5.4.Samarbejdsaftale om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Kongeriget Marokko (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek) (afstemning)
  5.5.Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek) (afstemning)
  5.6.Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og tre dertil knyttede aftaler (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff) (afstemning)
  5.7.Særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova) (afstemning)
  5.8.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/010 IT/Whirlpool (A8-0064/2014 - Daniele Viotti) (afstemning)
  5.9.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøging EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht) (afstemning)
  5.10.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas,Grækenland) (A8-0063/2014 - Monika Vana) (afstemning)
  5.11.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2013/014 FR/Air France (A8-0065/2014 - Marco Zanni) (afstemning)
  5.12.Udnævnelse af medlemmerne af Den Fælles Afviklingsinstans' bestyrelse ( - Roberto Gualtieri) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
  6.1.Valg af ombudsmanden
  6.2.Videnskabelig gennemgang af spørgsmål vedrørende levnedsmidler (A8-0059/2014 - Giovanni La Via)
  6.3.Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso)
  6.4.Samarbejdsaftale om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Kongeriget Marokko (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek)
  6.5.Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek)
  6.6.Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og tre dertil knyttede aftaler (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
  6.7.Særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova)
  6.8.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/010 IT/Whirlpool (A8-0064/2014 - Daniele Viotti)
  6.9.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøging EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht)
  6.10.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas,Grækenland) (A8-0063/2014 - Monika Vana)
  6.11.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2013/014 FR/Air France (A8-0065/2014 - Marco Zanni)
  6.12.Udnævnelse af medlemmerne af Den Fælles Afviklingsinstans' bestyrelse ( - Roberto Gualtieri)
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Erklæring fra formanden
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 10.Kommissionens arbejdsprogram for 2015 (forhandling)
 11.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 12.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 13.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 14.Budgets 2014 et 2015 (forhandling)
 15.Mangel på finansiering til Verdensfødevareprogrammets støtteordning for syriske flygtninge (forhandling)
 16.Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova (forhandling)
 17.Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador (forhandling)
 18.Fornyelse af strategien for EU's indre sikkerhed (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (2155 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (7801 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik