Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 16. detsember 2014 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 4.Esimese ja teise majanduse juhtimise paketi määruste läbivaatamine (arutelu)
 5.Hääletused
  5.1.Ombudsmani valimine (hääletus)
  5.2.Toidualaste küsimuste teaduslik uurimine (A8-0059/2014 - Giovanni La Via) (hääletus)
  5.3.Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso) (hääletus)
  5.4.Tsiviilotstarbelist ülemaailmset satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitlev koostööleping Marokoga (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek) (hääletus)
  5.5.Teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine Ukrainaga (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek) (hääletus)
  5.6.Horvaatia osalemine Euroopa Majanduspiirkonnas (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff) (hääletus)
  5.7.Dokimaks Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova) (hääletus)
  5.8.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/010 IT/Whirlpool (A8-0064/2014 - Daniele Viotti) (hääletus)
  5.9.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht) (hääletus)
  5.10.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (A8-0063/2014 - Monika Vana) (hääletus)
  5.11.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/014 FR/Air France (A8-0065/2014 - Marco Zanni) (hääletus)
  5.12.Ühtse kriisilahendusnõukogu liikmete ametisse nimetamine ( - Roberto Gualtieri) (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
  6.1.Ombudsmani valimine
  6.2.Toidualaste küsimuste teaduslik uurimine (A8-0059/2014 - Giovanni La Via)
  6.3.Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso)
  6.4.Tsiviilotstarbelist ülemaailmset satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitlev koostööleping Marokoga (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek)
  6.5.Teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine Ukrainaga (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek)
  6.6.Horvaatia osalemine Euroopa Majanduspiirkonnas (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
  6.7.Dokimaks Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova)
  6.8.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/010 IT/Whirlpool (A8-0064/2014 - Daniele Viotti)
  6.9.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht)
  6.10.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (A8-0063/2014 - Monika Vana)
  6.11.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/014 FR/Air France (A8-0065/2014 - Marco Zanni)
  6.12.Ühtse kriisilahendusnõukogu liikmete ametisse nimetamine ( - Roberto Gualtieri)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Presidentuuri avaldus
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Komisjoni 2015. aasta tööprogramm (arutelu)
 11.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 12.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 13.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 14.2014. ja 2015. aasta eelarve (arutelu)
 15.Maailma Toiduprogrammi Süüria pagulastele suunatud abikava rahastamisvahendite nappus (arutelu)
 16.Ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova Vabariigi suhtes (arutelu)
 17.Ecuadorist pärinevate kaupade tariifne kohtlemine (arutelu)
 18.ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamine (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 20.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (2155 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (7801 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika