Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 16. joulukuuta 2014 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 4.Talouspolitiikan ohjauspaketin ja budjettikuripaketin tarkistaminen (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.Oikeusasiamiehen valitseminen (äänestys)
  5.2.Elintarvikkeita koskevien kysymysten tieteellinen tutkiminen (A8-0059/2014 - Giovanni La Via) (äänestys)
  5.3.Uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso) (äänestys)
  5.4.Siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskeva yhteistyösopimus Marokon kanssa (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek) (äänestys)
  5.5.Ukrainan kanssa tehdyn tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek) (äänestys)
  5.6.Kroatian osallistuminen Euroopan talousalueeseen (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff) (äänestys)
  5.7.Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmä (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova) (äänestys)
  5.8.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/010 IT/Whirlpool (A8-0064/2014 - Daniele Viotti) (äänestys)
  5.9.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht) (äänestys)
  5.10.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (A8-0063/2014 - Monika Vana) (äänestys)
  5.11.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2013/014 FR/Air France (A8-0065/2014 - Marco Zanni) (äänestys)
  5.12.Kriisinratkaisuneuvoston jäsenten nimittäminen ( - Roberto Gualtieri) (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
  6.1.Oikeusasiamiehen valitseminen
  6.2.Elintarvikkeita koskevien kysymysten tieteellinen tutkiminen (A8-0059/2014 - Giovanni La Via)
  6.3.Uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso)
  6.4.Siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskeva yhteistyösopimus Marokon kanssa (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek)
  6.5.Ukrainan kanssa tehdyn tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek)
  6.6.Kroatian osallistuminen Euroopan talousalueeseen (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
  6.7.Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmä (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova)
  6.8.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/010 IT/Whirlpool (A8-0064/2014 - Daniele Viotti)
  6.9.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht)
  6.10.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (A8-0063/2014 - Monika Vana)
  6.11.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2013/014 FR/Air France (A8-0065/2014 - Marco Zanni)
  6.12.Kriisinratkaisuneuvoston jäsenten nimittäminen ( - Roberto Gualtieri)
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Puhemiehen julkilausuma
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 10.Komission työohjelma 2015 (keskustelu)
 11.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 12.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 13.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 14.Vuosien 2014 ja 2015 talousarviot (keskustelu)
 15.Maailman elintarvikeohjelman Syyrian pakolaisten avustusohjelman riittämätön rahoitus (keskustelu)
 16.Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen Moldovan tasavallalle (keskustelu)
 17.Ecuadorin alkuperätuotteiden tullikohtelu (keskustelu)
 18.EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 20.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2155 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (7801 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö