Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Otrdiena, 2014. gada 16. decembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 3.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 4.Ekonomikas pārvaldība — sešu tiesību aktu kopuma un divu tiesību aktu kopuma regulu pārskatīšana (debates)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Ombuda ievēlēšana (balsošana)
  5.2.Pārtikas jautājumu zinātniska izpēte (A8-0059/2014 - Giovanni La Via) (balsošana)
  5.3.Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso) (balsošana)
  5.4.Sadarbības nolīgums civilas globālas navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) jomā ar Maroku (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek) (balsošana)
  5.5.Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā ar Ukrainu atjaunošana (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek) (balsošana)
  5.6.Horvātijas dalība Eiropas Ekonomikas zonā (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff) (balsošana)
  5.7.Ostu nodevu nodokļa režīms Francijas tālākajos reģionos (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova) (balsošana)
  5.8.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/010 IT/Whirlpool (A8-0064/2014 - Daniele Viotti) (balsošana)
  5.9.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht) (balsošana)
  5.10.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (A8-0063/2014 - Monika Vana) (balsošana)
  5.11.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2013/014 FR/Air France (A8-0065/2014 - Marco Zanni) (balsošana)
  5.12.Vienotā noregulējuma valdes locekļu iecelšana ( - Roberto Gualtieri) (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
  6.1.Ombuda ievēlēšana
  6.2.Pārtikas jautājumu zinātniska izpēte (A8-0059/2014 - Giovanni La Via)
  6.3.Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso)
  6.4.Sadarbības nolīgums civilas globālas navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) jomā ar Maroku (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek)
  6.5.Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā ar Ukrainu atjaunošana (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek)
  6.6.Horvātijas dalība Eiropas Ekonomikas zonā (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
  6.7.Ostu nodevu nodokļa režīms Francijas tālākajos reģionos (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova)
  6.8.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/010 IT/Whirlpool (A8-0064/2014 - Daniele Viotti)
  6.9.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht)
  6.10.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (A8-0063/2014 - Monika Vana)
  6.11.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2013/014 FR/Air France (A8-0065/2014 - Marco Zanni)
  6.12.Vienotā noregulējuma valdes locekļu iecelšana ( - Roberto Gualtieri)
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Priekšsēdētāja paziņojums
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 10.Komisijas 2015. gada darba programma (debates)
 11.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 12.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants) (sk. protokolu)
 13.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 14.2014. un 2015. gada budžets (debates)
 15.Sīrijas bēgļiem paredzētajai Pasaules Pārtikas programmas atbalsta shēmai vajadzīgo līdzekļu trūkums (debates)
 16.Autonomās tirdzniecības preferences Moldovas Republikai (debates)
 17.Tarifa režīms Ekvadoras izcelsmes precēm (debates)
 18.ES iekšējās drošības stratēģijas atjaunošana (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 20.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (2195 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (9136 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika