Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 16 december 2014 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Ingekomen stukken: zie notulen
 4.Herziening van de six-pack- en two-packverordeningen in het kader van de economische governance (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Verkiezing van de ombudsman (stemming)
  5.2.Wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen (A8-0059/2014 - Giovanni La Via) (stemming)
  5.3.Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso) (stemming)
  5.4.Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) met Marokko (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek) (stemming)
  5.5.Verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking met Oekraïne (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek) (stemming)
  5.6.Deelname van Kroatië aan de Europese Economische Ruimte (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff) (stemming)
  5.7."Octroi de mer"-belastingregeling in de Franse ultraperifere gebieden (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova) (stemming)
  5.8.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/010 IT/Whirlpool (A8-0064/2014 - Daniele Viotti) (stemming)
  5.9.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht) (stemming)
  5.10.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (A8-0063/2014 - Monika Vana) (stemming)
  5.11.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2013/014 FR/Air France (A8-0065/2014 - Marco Zanni) (stemming)
  5.12.Benoeming van de leden van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad ( - Roberto Gualtieri) (stemming)
 6.Stemverklaringen
  6.1.Verkiezing van de ombudsman
  6.2.Wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen (A8-0059/2014 - Giovanni La Via)
  6.3.Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso)
  6.4.Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) met Marokko (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek)
  6.5.Verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking met Oekraïne (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek)
  6.6.Deelname van Kroatië aan de Europese Economische Ruimte (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
  6.7."Octroi de mer"-belastingregeling in de Franse ultraperifere gebieden (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova)
  6.8.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/010 IT/Whirlpool (A8-0064/2014 - Daniele Viotti)
  6.9.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht)
  6.10.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (A8-0063/2014 - Monika Vana)
  6.11.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2013/014 FR/Air France (A8-0065/2014 - Marco Zanni)
  6.12.Benoeming van de leden van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad ( - Roberto Gualtieri)
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Verklaring van de Voorzitter
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Werkprogramma van de Commissie voor 2015 (debat)
 11.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 12.Begroting 2014 en 2015 (debat)
 13.Tekort aan middelen voor de steunregeling voor Syrische vluchtelingen van het Wereldvoedselprogramma (debat)
 14.Autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië (debat)
 15.Tariefbehandeling van goederen van oorsprong uit Ecuador (debat)
 16.Verlenging van de interneveiligheidsstrategie voor de EU (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 18.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (2186 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (9094 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid