Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 16 grudnia 2014 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Składanie dokumentów: patrz protokół
 4.Przegląd przepisów pakietów dotyczących zarządzania gospodarczego, sześciopaku i dwupaku (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich (głosowanie)
  5.2.Naukowe badanie zagadnień dotyczących żywności (A8-0059/2014 - Giovanni La Via) (głosowanie)
  5.3.Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso) (głosowanie)
  5.4.Umowa o współpracy w zakresie globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) z Marokiem (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek) (głosowanie)
  5.5.Odnowienie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej z Ukrainą (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek) (głosowanie)
  5.6.Udział Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff) (głosowanie)
  5.7.Podatek od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova) (głosowanie)
  5.8.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/010 IT/Whirlpool (A8-0064/2014 - Daniele Viotti) (głosowanie)
  5.9.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht) (głosowanie)
  5.10.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (A8-0063/2014 - Monika Vana) (głosowanie)
  5.11.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek FEM/2013/014 FR/Air France (A8-0065/2014 - Marco Zanni) (głosowanie)
  5.12.Mianowanie członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji ( - Roberto Gualtieri) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  6.1.Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich
  6.2.Naukowe badanie zagadnień dotyczących żywności (A8-0059/2014 - Giovanni La Via)
  6.3.Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso)
  6.4.Umowa o współpracy w zakresie globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) z Marokiem (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek)
  6.5.Odnowienie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej z Ukrainą (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek)
  6.6.Udział Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
  6.7.Podatek od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova)
  6.8.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/010 IT/Whirlpool (A8-0064/2014 - Daniele Viotti)
  6.9.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht)
  6.10.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (A8-0063/2014 - Monika Vana)
  6.11.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek FEM/2013/014 FR/Air France (A8-0065/2014 - Marco Zanni)
  6.12.Mianowanie członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji ( - Roberto Gualtieri)
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 8.Oświadczenie Przewodniczącego
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 10.Program prac Komisji na rok 2015 (debata)
 11.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 12.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 13.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 14.Budgets 2014 et 2015 (debata)
 15.Brak środków finansowych na rzecz programu pomocy dla syryjskich uchodźców w ramach Światowego Programu Żywnościowego (debata)
 16.Autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdawii (debata)
 17.Traktowanie taryfowe towarów pochodzących z Ekwadoru (debata)
 18.Odnowa strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 20.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (2155 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (7801 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności