Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 16. decembra 2014 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 4.Preskúmanie balíka šiestich legislatívnych aktov a balíka dvoch legislatívnych aktov z hľadiska správy hospodárskych záležitostí (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Voľba ombudsmana (hlasovanie)
  5.2.Vedecké skúmanie otázok týkajúcich sa potravín (A8-0059/2014 - Giovanni La Via) (hlasovanie)
  5.3.Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso) (hlasovanie)
  5.4.Dohoda o spolupráci, ktorá sa týka civilného globálneho navigačného systému (GNSS), medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Marockým kráľovstvom (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek) (hlasovanie)
  5.5.Obnovenie Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek) (hlasovanie)
  5.6.Účasť Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff) (hlasovanie)
  5.7.Systém tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova) (hlasovanie)
  5.8.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/010 IT/Whirlpool (A8-0064/2014 - Daniele Viotti) (hlasovanie)
  5.9.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., ktorú predložilo Poľsko) (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht) (hlasovanie)
  5.10.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (A8-0063/2014 - Monika Vana) (hlasovanie)
  5.11.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť FEM/2013/014 FR/Air France (A8-0065/2014 - Marco Zanni) (hlasovanie)
  5.12.Vymenovanie členov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií ( - Roberto Gualtieri) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
  6.1.Voľba ombudsmana
  6.2.Vedecké skúmanie otázok týkajúcich sa potravín (A8-0059/2014 - Giovanni La Via)
  6.3.Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso)
  6.4.Dohoda o spolupráci, ktorá sa týka civilného globálneho navigačného systému (GNSS), medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Marockým kráľovstvom (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek)
  6.5.Obnovenie Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek)
  6.6.Účasť Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
  6.7.Systém tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova)
  6.8.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/010 IT/Whirlpool (A8-0064/2014 - Daniele Viotti)
  6.9.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., ktorú predložilo Poľsko) (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht)
  6.10.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (A8-0063/2014 - Monika Vana)
  6.11.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť FEM/2013/014 FR/Air France (A8-0065/2014 - Marco Zanni)
  6.12.Vymenovanie členov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií ( - Roberto Gualtieri)
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Vyhlásenie Predsedníctva
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Pracovný program Komisie na rok 2015 (rozprava)
 11.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 12.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 13.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 14.Rozpočty na roky 2014 a 2015 (rozprava)
 15.Nedostatok finančných prostriedkov pre Svetový potravinový program pomoci sýrskym utečencom (rozprava)
 16.Autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku (rozprava)
 17.Colné zaobchádzanie s tovarom s pôvodom z Ekvádoru (rozprava)
 18.Obnovenie stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 20.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (2155 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (7801 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia