Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Torek, 16. december 2014 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 4.Pregled gospodarskega upravljanja „šesterčka“ in „dvojčka“ uredb (razprava)
 5.Čas glasovanja
  5.1.Izvolitev varuha človekovih pravic (glasovanje)
  5.2.Znanstveno proučevanje vprašanj v zvezi z živili (A8-0059/2014 - Giovanni La Via) (glasovanje)
  5.3.Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi vrstami (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso) (glasovanje)
  5.4.Sporazum o sodelovanju z Marokom v zvezi s civilnim globalnim satelitskim navigacijskim sistemom (GNSS) (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek) (glasovanje)
  5.5.Podaljšanje Sporazuma o sodelovanju z Ukrajino na področju znanosti in tehnologije (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek) (glasovanje)
  5.6.Sodelovanje Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff) (glasovanje)
  5.7.Režim pristaniških pristojbin v najbolj oddaljenih francoskih regijah (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova) (glasovanje)
  5.8.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2014/010 IT/Whirlpool (A8-0064/2014 - Daniele Viotti) (glasovanje)
  5.9.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht) (glasovanje)
  5.10.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (A8-0063/2014 - Monika Vana) (glasovanje)
  5.11.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2013/014 FR/Air France (A8-0065/2014 - Marco Zanni) (glasovanje)
  5.12.Imenovanje članov enotnega odbora za reševanje ( - Roberto Gualtieri) (glasovanje)
 6.Obrazložitev glasovanja
  6.1.Izvolitev varuha človekovih pravic
  6.2.Znanstveno proučevanje vprašanj v zvezi z živili (A8-0059/2014 - Giovanni La Via)
  6.3.Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi vrstami (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso)
  6.4.Sporazum o sodelovanju z Marokom v zvezi s civilnim globalnim satelitskim navigacijskim sistemom (GNSS) (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek)
  6.5.Podaljšanje Sporazuma o sodelovanju z Ukrajino na področju znanosti in tehnologije (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek)
  6.6.Sodelovanje Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
  6.7.Režim pristaniških pristojbin v najbolj oddaljenih francoskih regijah (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova)
  6.8.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2014/010 IT/Whirlpool (A8-0064/2014 - Daniele Viotti)
  6.9.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht)
  6.10.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (A8-0063/2014 - Monika Vana)
  6.11.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2013/014 FR/Air France (A8-0065/2014 - Marco Zanni)
  6.12.Imenovanje članov enotnega odbora za reševanje ( - Roberto Gualtieri)
 7.Popravki in namere glasovanja
 8.Izjava predsedujočega
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 10.Delovni program Komisije za leto 2015 (razprava)
 11.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 12.Popravek (člen 231 Poslovnika): gl. zapisnik
 13.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 14.Proračun za leti 2014 in 2015 (razprava)
 15.Pomanjkanje sredstev za program pomoči sirskim beguncem v okviru Svetovnega programa za hrano (razprava)
 16.Avtonomni trgovinski preferenciali za Republiko Moldavijo (razprava)
 17.Tarifna obravnava za uvoz blaga s poreklom iz Ekvadorja (razprava)
 18.Obnova strategije notranje varnosti za EU (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 20.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (2195 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (9136 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov