Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (επιλεγμένο)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Το έγγραφο αυτό δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας και σας προτείνεται σε μία άλλη γλώσσα εξ αυτών που εμφαίνονται στο εργαλείο επιλογής γλωσσών.

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Rozpravy
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg Revidované vydanie

Návrh opravného rozpočtu č. 5/2014: Záplavy v Taliansku (Sardínia) v roku 2013 - zemetrasenie v Grécku - poľadovica v Slovinsku - poľadovica a následné záplavy v Chorvátsku v roku 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne — Opravný rozpočet je dôležitý z dôvodu uplatnenia mobilizácie fondu solidarity podľa bodu 11 medziinštitucionálnej dohody, aby sa mohlo efektívne napomôcť odstraňovanie následkov prírodných katastrof v Taliansku, Grécku, Slovinsku a Chorvátsku. Je nevyhnutné podporiť túto úpravu rozpočtu a uvoľniť tak zdroje spomínaným členským štátom.

Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 11 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Záplavy v Srbsku, Chorvátsku a Bulharsku)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου