Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (επιλεγμένο)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Το έγγραφο αυτό δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας και σας προτείνεται σε μία άλλη γλώσσα εξ αυτών που εμφαίνονται στο εργαλείο επιλογής γλωσσών.

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Rozpravy
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg Revidované vydanie

Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: povodne v Srbsku, Chorvátsku a Bulharsku (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne — Fond solidarity Európskej únie je významným nástrojom, ktorého samotný názov vypovedá o charaktere jeho poslania. V minulosti aj Slovenská republika získala významnú pomoc pri prírodnej katastrofe vo Vysokých Tatrách. Tieto finančné prostriedky významne napomohli odstránenie škôd, ktoré v našich horách boli spôsobené. Preto budem vždy podporovať návrhy, ktoré povedú k tomu, aby sme tento fond využívali na pomoc členským štátom Európskej únie a Srbsku pri odstraňovaní škôd z prírodných katastrof, tak ako to teraz robíme vo vzťahu k Srbsku, Chorvátsku a Bulharsku. Verím, že naše spoločné finančné prostriedky pomôžu najmä obyvateľom týchto krajín.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου