Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (επιλεγμένο)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Το έγγραφο αυτό δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας και σας προτείνεται σε μία άλλη γλώσσα εξ αυτών που εμφαίνονται στο εργαλείο επιλογής γλωσσών.

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Rozpravy
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg Revidované vydanie

Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: regióny postihnuté katastrofami (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne — Európsky parlament v minulosti vždy dôrazne obhajoval v príslušných rokovaniach s Radou ustanovenia nového nariadenia o fonde solidarity, pričom uznáva potrebu, aby členské štáty dostávali finančnú podporu s cieľom reagovať na prírodné katastrofy rýchlejšie, ako by to bolo možné pri bežnom postupe. Preto podporujem, aby sa na tento účel zahrnula do rozpočtu suma do výšky 50 miliónov Eur, ktorá umožní poskytnúť členskému štátu zálohu do výšky 10 % predpokladaného finančného príspevku. Fond solidarity Európskej únie totiž prispieva k vyslaniu jednoznačného politického signálu solidarity a poskytuje reálnu pomoc postihnutým občanom a regiónom.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου