Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (επιλεγμένο)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Το έγγραφο αυτό δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας και σας προτείνεται σε μία άλλη γλώσσα εξ αυτών που εμφαίνονται στο εργαλείο επιλογής γλωσσών.

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Rozpravy
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg Revidované vydanie

Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne — Náročné rokovania Európskeho parlamentu a Rady z 8. decembra 2014, ktoré predchádzali návrhu balíka, vytvorili priestor na veľmi krehký kompromis. Preto je nevyhnuté prijatie spoločného vyhlásenia o pláne platieb, pretože vznikajú opodstatnené obavy, že úroveň platobných rozpočtových prostriedkov nebude dostatočná, a vznikne tak opakujúci sa efekt nárastu neuhradených účtov. V tejto súvislosti však podporujem spoločný záväzok Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie, ktorý sa uvádza v spoločnom vyhlásení o pláne platieb a je záväzkom na zníženie úrovne predmetných účtov. Je poľutovaniahodné, že Rada opäť nebola ochotná doplniť svoje politické vyhlásenia dostatočnými rozpočtovými zdrojmi, pokiaľ ide o podporu zamestnanosti a rastu, a zaujíma sa v tomto kontexte len o horizontálne obmedzovanie výdavkov. Je nevyhnutné vytvoriť zdroje na prorastové politiky Európskej únie, ktoré povedú k zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov členských štátov.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου