Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (valitud)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
See dokument ei ole Teie keeles kättesaadav ja pakutakse Teile keelteribalt mõned muus keeles.

 Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Rozpravy
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg Revidované vydanie

Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 v súvislosti s klasifikáciou závažných porušení predpisov Únie, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES (B8-0325/2014)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne — Cieľom nariadenia (ES č.1071/2009) malo byť dobudovanie vnútorného trhu v cestnej doprave, ktorý by sa vyznačoval spravodlivými podmienkami hospodárskej súťaže. To si vyžaduje jednotné uplatňovanie spoločných pravidiel udeľovania povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej nákladnej alebo osobnej dopravy. Tieto spoločné pravidlá majú prispieť k dosiahnutiu vyššej úrovne odbornej kvalifikácie prevádzkovateľov cestnej dopravy, racionalizácii trhu a zlepšeniu kvality služieb v záujme prevádzkovateľov cestnej dopravy, ich zákazníkov ako aj väčšej bezpečnosti cestnej premávky. Predložené nariadenie Európskej komisie však nie je zlučiteľné s cieľom ani obsahom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 21. októbra 2009.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika