Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 17. prosince 2014 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 3.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 4.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 5.Uznání palestinského státu (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 6.Ocelářství v EU: ochrana pracovníků a průmyslu (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 7.Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 8.Předložení dokumentů: viz zápis
 9.Příprava zasedání Evropské rady (18.–19. prosince 2014) (rozprava)
 10.Hlasování
  10.1.Autonomní obchodní preference pro Moldavskou republiku (A8-0053/2014 - Sorin Moisă) (hlasování)
  10.2.Sazební zacházení se zbožím pocházejícím z Ekvádoru (A8-0056/2014 - Helmut Scholz) (hlasování)
  10.3.Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez) (hlasování)
  10.4.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2014: příjmy z pokut a úrokových plateb, příjmy z náhrad a zpětných úhrad – prostředky na platby – plány pracovních míst Komise, Výboru regionů a evropského inspektora ochrany údajů (A8-0069/2014 - Gérard Deprez) (hlasování)
  10.5.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2014: tradiční vlastní zdroje (TVZ), základy DPH a hrubého národního důchodu (HND) (A8-0076/2014) (hlasování)
  10.6.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: záplavy v Itálii - zemětřesení v Řecku - náledí ve Slovinsku - náledí a záplavy v Chorvatsku (A8-0073/2014 - Patricija Šulin) (hlasování)
  10.7.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2014: povodně v Itálii (Sardinie) v roce 2013 – zemětřesení v Řecku – náledí ve Slovinsku – náledí a následné povodně v Chorvatsku v roce 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez) (hlasování)
  10.8.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2014: úprava prognózy tradičních vlastních zdrojů, příspěvků z DPH a příspěvků vycházejících z HND (A8-0074/2014 - Gérard Deprez) (hlasování)
  10.9.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: záplavy v Srbsku, Chorvatsku a Bulharsku (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes) (hlasování)
  10.10.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2014: záplavy v Srbsku, Chorvatsku a Bulharsku (A8-0072/2014 - Gérard Deprez) (hlasování)
  10.11.Návrh opravného rozpočtu č. 8/2014 - přebytek vyplývající z plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (A8-0079/2014 - Gérard Deprez) (hlasování)
  10.12.Vlastní zdroje Unie - úprava příspěvků členských států (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (hlasování)
  10.13.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: regiony postižené katastrofami (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan) (hlasování)
  10.14.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti - financování programů strukturálních fondů pro Kypr (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasování)
  10.15.Nový návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015
  10.16.Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier) (hlasování)
  10.17.Klasifikaci závažných porušení pravidel v silniční dopravě (B8-0325/2014) (hlasování)
  10.18.Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty (B8-0326/2014) (hlasování)
  10.19.Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví plán výmětů v Baltském moři (B8-0319/2014) (hlasování)
  10.20.Solventnost II (B8-0358/2014) (hlasování)
  10.21.Obnova strategie vnitřní bezpečnosti EU (B8-0350/2014) (hlasování)
  10.22.Uznání palestinského státu (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014) (hlasování)
  10.23.Ocelářství v EU: ochrana pracovníků a průmyslu (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014) (hlasování)
  10.24.Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci (B8-0362/2014) (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
  11.1.Autonomní obchodní preference pro Moldavskou republiku (A8-0053/2014 - Sorin Moisă)
  11.2.Sazební zacházení se zbožím pocházejícím z Ekvádoru (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
  11.3.Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
  11.4.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2014: příjmy z pokut a úrokových plateb, příjmy z náhrad a zpětných úhrad – prostředky na platby – plány pracovních míst Komise, Výboru regionů a evropského inspektora ochrany údajů (A8-0069/2014 - Gérard Deprez)
  11.5.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2014: tradiční vlastní zdroje (TVZ), základy DPH a hrubého národního důchodu (HND) (C8-0290/2014)
  11.6.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: záplavy v Itálii - zemětřesení v Řecku - náledí ve Slovinsku - náledí a záplavy v Chorvatsku (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
  11.7.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2014: povodně v Itálii (Sardinie) v roce 2013 – zemětřesení v Řecku – náledí ve Slovinsku – náledí a následné povodně v Chorvatsku v roce 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
  11.8.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2014: úprava prognózy tradičních vlastních zdrojů, příspěvků z DPH a příspěvků vycházejících z HND (A8-0074/2014 - Gérard Deprez)
  11.9.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: záplavy v Srbsku, Chorvatsku a Bulharsku (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
  11.10.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2014: záplavy v Srbsku, Chorvatsku a Bulharsku (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
  11.11.Návrh opravného rozpočtu č. 8/2014 - přebytek vyplývající z plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (A8-0079/2014 - Gérard Deprez)
  11.12.Vlastní zdroje Unie - úprava příspěvků členských států (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  11.13.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: regiony postižené katastrofami (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
  11.14.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti - financování programů strukturálních fondů pro Kypr (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial)
  11.15.Nový návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015
  11.16.Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
  11.17.Nařízení Komise (EU) č. …/.. ze dne XXX, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES (B8-0325/2014)
  11.18.Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty (B8-0326/2014)
  11.19.Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví plán výmětů v Baltském moři (B8-0319/2014)
  11.20.Solventnost II (B8-0358/2014)
  11.21.Obnova strategie vnitřní bezpečnosti EU (B8-0350/2014)
  11.22.Uznání palestinského státu (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014)
  11.23.Ocelářství v EU: ochrana pracovníků a průmyslu (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014)
  11.24.Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci (B8-0362/2014)
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 13.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 14.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 15.Zpráva Senátu USA o používání mučení ze strany CIA (rozprava)
 16.Svoboda projevu v Turecku: nedávné případy zatčení novinářů a vedoucích pracovníků ve sdělovacích prostředcích a sytematický nátlak vyvíjený na sdělovací prostředky (rozprava)
 17.Dohoda o přidružení s Gruzií – Uzavření dohody o přidružení s Gruzií (rozprava)
 18.Chartúmský proces a nadcházející „Iniciativa v oblasti migračních tras EU – oblast Afrického rohu“ (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 20.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (3198 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (10786 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí