Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 17. december 2014 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 4.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 5.Anerkendelse af Palæstina som stat (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 6.Stålsektoren i EU: Beskyttelse af arbejdstagere og industrier (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 7.Situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 8.Modtagne dokumenter: se protokollen
 9.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (18.-19. december 2014) (forhandling)
 10.Afstemningstid
  10.1.Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova (A8-0053/2014 - Sorin Moisă) (afstemning)
  10.2.Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador (A8-0056/2014 - Helmut Scholz) (afstemning)
  10.3.Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter i 2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez) (afstemning)
  10.4.Forslag til ændringsbudget nr. 3/2014: Indtægter fra bøder og renter – Indtægter fra tilbagestrømninger til FEMIP (Euro-Middelhavs-faciliteten for investeringer og partnerskab) – Omfordeling af bevillinger til Den Europæiske Fiskerifond – Stigning i betalingsbevillingerne til forpligtelser i forbindelse med tidligere års budgetter – Uforudsete omstændigheder i henhold til artikel 13 i FFR-forordningen – Personale i Kommissionen, Kontorerne, Regionsudvalget og hos Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (A8-0069/2014 - Gérard Deprez) (afstemning)
  10.5.Forslag til ændringsbudget nr. 4/2014: Traditionelle egne indtægter, moms- og BNI-grundlag (A8-0076/2014) (afstemning)
  10.6.Anvendelse af EU's Solidaritetsfond: Oversvømmelser i Italien – Jordskælv i Grækenland – Isstorm i Slovenien – Is og oversvømmelser i Kroatien (A8-0073/2014 - Patricija Šulin) (afstemning)
  10.7.Forslag til ændringsbudget nr. 5/2014: Oversvømmelser i Italien (Sardinien) i 2013 – Jordskælv i Grækenland – Isstorm i Slovenien – Is efterfulgt af oversvømmelser i Kroatien i 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez) (afstemning)
  10.8.Forslag til ændringsbudget nr. 6/2014: Revision af overslaget over de traditionelle egne indtægter, moms og BNI-bidrag (A8-0074/2014 - Gérard Deprez) (afstemning)
  10.9.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: Oversvømmelser i Serbien, Kroatien og Bulgarien (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes) (afstemning)
  10.10.Forslag til ændringsbudget nr. 7/2014: Oversvømmelser i Serbien, Kroatien og Bulgarien (A8-0072/2014 - Gérard Deprez) (afstemning)
  10.11.Forslag til ændringsbudget nr. 8/2014: Overskuddet fra gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (A8-0079/2014 - Gérard Deprez) (afstemning)
  10.12.Unionens egne indtægter: tilpasning af Medlemsstaternes nationale bidrag (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (afstemning)
  10.13.Anvendelse af EU's Solidaritetsfond: Katastroferamte regioner (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan) (afstemning)
  10.14.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet - finansiering af cypriotiske strukturfondprogrammer (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial) (afstemning)
  10.15.Nouveau projet de budget général de l'Union européenne - exercice 2015
  10.16.Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier) (afstemning)
  10.17.Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. af XXX om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 for så vidt angår klassificering af alvorlige overtrædelser af Unionens regler, som kan medføre, at en vejtransportvirksomhed ikke opfylder vandelskravet, og om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF (B8-0325/2014) (afstemning)
  10.18.Forslag til Rådets direktiv om fastsættelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og diesel (B8-0326/2014) (afstemning)
  10.19.Kommissionens delegerede forordning (EU) om fastsættelse af en udsmidsplan for Østersøen (B8-0319/2014) (afstemning)
  10.20.Solvens II (B8-0358/2014) (afstemning)
  10.21.Fornyelse af strategien for EU's indre sikkerhed (B8-0350/2014) (afstemning)
  10.22.Anerkendelse af Palæstina som stat (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014) (afstemning)
  10.23.Stålsektoren i EU: Beskyttelse af arbejdstagere og industrier (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014) (afstemning)
  10.24.Situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (B8-0362/2014) (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
  11.1.Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova (A8-0053/2014 - Sorin Moisă)
  11.2.Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
  11.3.Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter i 2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
  11.4.Forslag til ændringsbudget nr. 3/2014: Indtægter fra bøder og renter – Indtægter fra tilbagestrømninger til FEMIP (Euro-Middelhavs-faciliteten for investeringer og partnerskab) – Omfordeling af bevillinger til Den Europæiske Fiskerifond – Stigning i betalingsbevillingerne til forpligtelser i forbindelse med tidligere års budgetter – Uforudsete omstændigheder i henhold til artikel 13 i FFR-forordningen – Personale i Kommissionen, Kontorerne, Regionsudvalget og hos Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (A8-0069/2014 - Gérard Deprez)
  11.5.Forslag til ændringsbudget nr. 4/2014: Traditionelle egne indtægter, moms- og BNI-grundlag (C8-0290/2014)
  11.6.Anvendelse af EU's Solidaritetsfond: Oversvømmelser i Italien – Jordskælv i Grækenland – Isstorm i Slovenien – Is og oversvømmelser i Kroatien (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
  11.7.Forslag til ændringsbudget nr. 5/2014: Oversvømmelser i Italien (Sardinien) i 2013 – Jordskælv i Grækenland – Isstorm i Slovenien – Is efterfulgt af oversvømmelser i Kroatien i 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
  11.8.Forslag til ændringsbudget nr. 6/2014: Revision af overslaget over de traditionelle egne indtægter, moms og BNI-bidrag (A8-0074/2014 - Gérard Deprez)
  11.9.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: Oversvømmelser i Serbien, Kroatien og Bulgarien (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
  11.10.Forslag til ændringsbudget nr. 7/2014: Oversvømmelser i Serbien, Kroatien og Bulgarien (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
  11.11.Forslag til ændringsbudget nr. 8/2014: Overskuddet fra gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (A8-0079/2014 - Gérard Deprez)
  11.12.Unionens egne indtægter: tilpasning af Medlemsstaternes nationale bidrag (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  11.13.Anvendelse af EU's Solidaritetsfond: Katastroferamte regioner (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
  11.14.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet - finansiering af cypriotiske strukturfondprogrammer (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial)
  11.15.Nyt forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget - regnskabsåret 2015
  11.16.Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
  11.17.Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. af XXX om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 for så vidt angår klassificering af alvorlige overtrædelser af Unionens regler, som kan medføre, at en vejtransportvirksomhed ikke opfylder vandelskravet, og om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF (B8-0325/2014)
  11.18.Forslag til Rådets direktiv om fastsættelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og diesel (B8-0326/2014)
  11.19.Kommissionens delegerede forordning (EU) om fastsættelse af en udsmidsplan for Østersøen (B8-0319/2014)
  11.20.Solvens II (B8-0358/2014)
  11.21.Fornyelse af strategien for EU's indre sikkerhed (B8-0350/2014)
  11.22.Anerkendelse af Palæstina som stat (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014)
  11.23.Stålsektoren i EU: Beskyttelse af arbejdstagere og industrier (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014)
  11.24.Situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (B8-0362/2014)
 12.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 14.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 15.Det amerikanske Senats rapport om CIA's anvendelse af tortur (forhandling)
 16.Ytringsfrihed i Tyrkiet: Nylige anholdelser af journalister, medieledere og systematisk pres på medier (forhandling)
 17.Associeringsaftale med Georgien - Indgåelse af en associeringsaftale mellem Den Europæiske Union på den ene side og Georgien på den anden side (forhandling)
 18.Khartoumprocessen og det forestående "Migrationsruteinitiativ mellem EU og Afrikas Horn" (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (3198 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (10786 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik