Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Rasprave
Srijeda, 17. prosinca 2014. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1. Otvaranje dnevne sjednice
 2.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika): vidi zapisnik
 3.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika): vidi zapisnik
 4.Odluke o određenim dokumentima: vidjeti zapisnik
 5.Priznanje palestinske državnosti (podneseni prijedlozi rezolucija): vidi zapisnik
 6.Sektor čelika u EU-u: zaštita radnika i industrija (podneseni prijedlozi rezolucija): vidi zapisnik
 7.Situacija na Sredozemlju i potreba za cjelovitim pristupom EU-a migraciji (podneseni prijedlozi rezolucija): vidi zapisnik
 8.Podnošenje dokumenata: vidi zapisnik
 9.Pripreme zasjedanja Europskog vijeća ( 18. — 19. prosinca 2014.) (rasprava)
 10.Glasovanje
  10.1.Autonomne trgovinske povlastice za Republiku Moldovu (A8-0053/2014 - Sorin Moisă) (glasovanje)
  10.2.Tarifno postupanje za robu podrijetlom iz Ekvadora (A8-0056/2014 - Helmut Scholz) (glasovanje)
  10.3.Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke 2014. godine (A8-0068/2014 - Gérard Deprez) (glasovanje)
  10.4.Nacrt izmjene proračuna br. 3/2014: prihod od novčanih kazni, plaćanja kamata, nadoknade troškova i povrata troškova - odobrena sredstva za plaćanja – planovi radnih mjesta Komisije, Odbora regija i Europskog nadzornika za zaštitu podataka (A8-0069/2014 - Gérard Deprez) (glasovanje)
  10.5.Nacrt izmjene proračuna br. 4/2014.: tradicionalna vlastita sredstva (TVS), osnovice za PDV i bruto nacionalni dohodak (BND) (A8-0076/2014) (glasovanje)
  10.6.Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a: Poplave u Italiji – potresi u Grčkoj – led u Sloveniji – led i poplave u Hrvatskoj (A8-0073/2014 - Patricija Šulin) (glasovanje)
  10.7.Nacrt izmjene proračuna br. 5/2014: poplave u Italiji (Sardinija) u 2013. - potresi u Grčkoj - led u Sloveniiji - led i poplave u Hrvatskoj u 2014. (A8-0078/2014 - Gérard Deprez) (glasovanje)
  10.8.Nacrt izmjene proračuna br. 6/2014: preispitivanje procjena tradicionalnih vlastitih sredstava, doprinosa iz PDV-a i BND-a (A8-0074/2014 - Gérard Deprez) (glasovanje)
  10.9.Mobilizacija sredstava iz Fonda solidarnosti EU-a: poplave u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes) (glasovanje)
  10.10.Nacrt izmjene proračuna br. 7/2014: poplave u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj (A8-0072/2014 - Gérard Deprez) (glasovanje)
  10.11.Nacrt izmjene proračuna br. 8/2014: višak koji proizlazi iz izvršenja proračuna za 2013. godinu (A8-0079/2014 - Gérard Deprez) (glasovanje)
  10.12.Vlastita sredstva Unije – usklađenje nacionalnih doprinosa država članica (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (glasovanje)
  10.13.Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a: regije pogođene katastrofama (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan) (glasovanje)
  10.14.Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti – financiranje programa strukturnih fondova za Cipar (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial) (glasovanje)
  10.15.Novi nacrt općeg proračuna Europske unije – financijska godina 2015
  10.16.Novi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015. (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier) (glasovanje)
  10.17.Uredba (EU) br. .../.. Komisije оd XXX o dopuni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu klasifikacije teških povreda pravila Unije, što može dovesti do gubitka dobrog ugleda cestovnog prijevoznika te o izmjeni Priloga III. Direktivi 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (B8-0325/2014) (glasovanje)
  10.18.Prijedlog direktive Vijeća o utvrđivanju metode izračuna i zahtjeva za izvješćivanje u skladu s Direktivom 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva (B8-0326/2014) (glasovanje)
  10.19.Delegirana uredba Komisije (EU) o donošenju plana odbacivanja ulova u Baltičkom moru (B8-0319/2014) (glasovanje)
  10.20.Solventnost II (B8-0358/2014) (glasovanje)
  10.21.Obnavljanje strategije unutarnje sigurnosti EU-a (B8-0350/2014) (glasovanje)
  10.22.Priznanje palestinske državnosti (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014) (glasovanje)
  10.23.Sektor čelika u EU-u: zaštita radnika i industrija (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014) (glasovanje)
  10.24.Situacija na Sredozemlju i potreba za cjelovitim pristupom EU-a migraciji (B8-0362/2014) (glasovanje)
 11.Obrazloženja glasovanja
  11.1.Autonomne trgovinske povlastice za Republiku Moldovu (A8-0053/2014 - Sorin Moisă)
  11.2.Tarifno postupanje za robu podrijetlom iz Ekvadora (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
  11.3.Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke 2014. godine (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
  11.4.Nacrt izmjene proračuna br. 3/2014: prihod od novčanih kazni, plaćanja kamata, nadoknade troškova i povrata troškova - odobrena sredstva za plaćanja – planovi radnih mjesta Komisije, Odbora regija i Europskog nadzornika za zaštitu podataka (A8-0069/2014 - Gérard Deprez)
  11.5.Nacrt izmjene proračuna br. 4/2014.: tradicionalna vlastita sredstva (TVS), osnovice za PDV i bruto nacionalni dohodak (BND) (C8-0290/2014)
  11.6.Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a: Poplave u Italiji – potresi u Grčkoj – led u Sloveniji – led i poplave u Hrvatskoj (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
  11.7.Nacrt izmjene proračuna br. 5/2014: poplave u Italiji (Sardinija) u 2013. - potresi u Grčkoj - led u Sloveniiji - led i poplave u Hrvatskoj u 2014. (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
  11.8.Nacrt izmjene proračuna br. 6/2014: preispitivanje procjena tradicionalnih vlastitih sredstava, doprinosa iz PDV-a i BND-a (A8-0074/2014 - Gérard Deprez)
  11.9.Mobilizacija sredstava iz Fonda solidarnosti EU-a: poplave u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
  11.10.Nacrt izmjene proračuna br. 7/2014: poplave u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
  11.11.Nacrt izmjene proračuna br. 8/2014: višak koji proizlazi iz izvršenja proračuna za 2013. godinu (A8-0079/2014 - Gérard Deprez)
  11.12.Vlastita sredstva Unije – usklađenje nacionalnih doprinosa država članica (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  11.13.Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a: regije pogođene katastrofama (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
  11.14.Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti – financiranje programa strukturnih fondova za Cipar (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial)
  11.15.Novi nacrt općeg proračuna Europske unije - financijska godina 2015.
  11.16.Novi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015. (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
  11.17.Uredba (EU) br. .../.. Komisije оd XXX o dopuni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu klasifikacije teških povreda pravila Unije, što može dovesti do gubitka dobrog ugleda cestovnog prijevoznika te o izmjeni Priloga III. Direktivi 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (B8-0325/2014)
  11.18.Prijedlog direktive Vijeća o utvrđivanju metode izračuna i zahtjeva za izvješćivanje u skladu s Direktivom 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva (B8-0326/2014)
  11.19.Delegirana uredba Komisije (EU) o donošenju plana odbacivanja ulova u Baltičkom moru (B8-0319/2014)
  11.20.Solventnost II (B8-0358/2014)
  11.21.Obnavljanje strategije unutarnje sigurnosti EU-a (B8-0350/2014)
  11.22.Priznanje palestinske državnosti (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014)
  11.23.Sektor čelika u EU-u: zaštita radnika i industrija (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014)
  11.24.Situacija na Sredozemlju i potreba za cjelovitim pristupom EU-a migraciji (B8-0362/2014)
 12. Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidjeti zapisnik
 13. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice : vidi zapisnik
 14.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika): vidi zapisnik
 15.Izvješće Senata SAD-a o upotrebi mučenja od strane CIA-e (rasprava)
 16.Sloboda izražavanja u Turskoj: nedavna uhićenja novinara, vodećih ljudi u medijskim kućama i sustavni pritisak na medije (rasprava)
 17.Sporazum o pridruživanju s Gruzijom - Sklapanje Sporazuma o pridruživanju s Gruzijom (rasprava)
 18.Postupak iz Kartuma i buduća „Inicijativa za migracijski put EU – Rog Afrike” (rasprava)
 19. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidi zapisnik
 20. Zatvaranje dnevne sjednice
Rasprave
Revidirano izdanje (3198 kb)
 
Rasprave
Revidirano izdanje (10786 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti